Suomen lentokoneilla on tunnus OH. Finnairin lentokoneilla on kentillä tunnus...

Suomen lentokoneilla on tunnus OH. Finnairin lentokoneilla on kentillä tunnus...

Suomen lentokoneilla on tunnus OH. Finnairin lentokoneilla on kentillä tunnus AY. Miksi nämä eivät voi olla samat ja mistä lyhenteet ovat saaneet alkunsa?

Vastaus

Tunnus ei voi olla sama koska toinen on suomalaisen lentoyhtiön tunnus ja toinen on kansallinen tunnus. Meiltä on aikaisemminkin kysytty lentokoneiden ja Finnairin lyhenteistä. Vanhasta vastauksestamme selvisi seuraavat taustatiedot:

OH-tunnus on suomalaisten ilma-alusten kansallisuustunnus, joka on kaikilla Suomessa rekisteröidyillä siviili-ilma-aluksilla. Kansallisuustunnukset perustuvat valtioiden ja kansainvälisen pikatiedotusjärjestö ITU:n sekä kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAOn välisiin sopimuksiin.

Ilma-alusten rekisteritunnukset ovat itse asiassa sidoksissa ilma-alusten radioasemien kutsumerkkeihin. Niiden avulla ilma-alusten radiolähetykset, jotka eivät tunne valtioiden rajoja, pystytään tunnistamaan ja voidaan valvoa radiotaajuksien käyttöä sekä poistaa häiriöitä.
Suomenkin allekirjoittaman Nairobin sopimuksen 1982 perusteella annetussa ITU:n radio-ohjesäännössä on jaettu valtioille kutsumerkkien kansallisuustunnusossat. Suomen kansallisuustunnuksia ovat OF, OG, OH, OI ja OJ, joita kaikkia käytetään merenkulussa.

ICAO on määrännyt Chicagon yleissopimuksen liitteessä 7 valtiot valitsemaan ilma-alusten kansallisuustunnukset edellä mainituista. Suomi on aikoinaan valinnut viidestä mahdollisesta OH:n. Valintaperusteista ei valitettavasti ole tietoa.

Aiheesta lisää:
http://www.ilmailuhallinto.fi/kysyt...a?id=35745

Finnairin aikaisempi nimi oli Aero Oy. Vuonna 1949 Aero liittyi uuteen IATAan (International Air Transport Association) ja sai lentoyhtiökoodin AY, joka muodostui yhtiön nimestä. Keväällä 1953 Aero alkoi käyttää markkinoinnissa nimeä Finnair. Vuonna 1968 se tuli yhtiön viralliseksi nimeksi. Lentoyhtiökoodi pysyi kuitenkin samana ja on käytössä edelleen. Tiedot on vahvistettu Finnairilta.

Lähteet:
http://www.finnairgroup.com/konsern..._14_1.html
http://fi.wikipedia.org/wiki/Finnair
http://fi.wikipedia.org/wiki/IATA

Kommentit (0)

Vastauksesi