Suomen lain mukaan itsemurhan avustaminen ei ole rikos.

Suomen lain mukaan itsemurhan avustaminen ei ole rikos.

Suomen lain mukaan itsemurhan avustaminen ei ole rikos. Voiko tämän perusteella pyytää lää-
käriltä ja saada ns. kuolemanpilerin vai täytyykö se yrittää hankkia laittomasti netistä ?
Asia ei ole mitenkään ajankohtainen eikä sitä ole tarkoitus toteuttaa mutta kun lehdissäkin on
ollut jonkun verran kirjoituksia eutanasiasta niin asia kiinnosti tämän verran

Vastaus

Asia on monimutkainen eikä lainsäädäntö anna kaikkiin vaihtoehtoihin vastausta.

Eutanasiasta on tosiaan tänä keväänä keskusteltu mediassa runsaasti. Keskustelun pääkohteena ovat olleet vakavasti sairaat potilaat, joiden kipuja ei esimerkiksi voida lääketieteen keinoin lievittää.
http://www.kotimaa24.fi/uutiset/kotimaa/7843-mediuutiset-aktiivinen-euta...
http://yle.fi/uutiset/eutanasia_puhuttaa_laakarikuntaa/3280464
http://yle.fi/uutiset/laakariliitto_vastustaa_eutanasiaa/5055955

Lääkärit tuskin kirjoittavat vielä "kuolemanpilleri -reseptejä" avustakseen itsemurhassa. Asiaan liittyy monia lääketieteellisiä ja eettisiä ongelmia, vaikka avustetussa itsemurhassa pillerin ottaakin potilas itse.

Valtakunnallinen terveys- ja sosiaalialan eettinen neuvottelukunta:
http://www.etene.fi/c/document_library/get_file?folderId=72662&name=DLFE...
Laki Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785.
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785
Lääkärin eettiset ohjeet:
http://www.laakariliitto.fi/etiikka/liiton_ohjeet/eettinen_ohje.html

Kommentit (0)

Vastauksesi