Suomen kielessä on kuulemma olemassa imperatiivin perfekti. En ole...

Suomen kielessä on kuulemma olemassa imperatiivin perfekti. En ole...

Suomen kielessä on kuulemma olemassa imperatiivin perfekti. En ole (tietääkseni) nähnyt yhtäkään. Onko teillä tarjota esimerkkejä tästä? Entä kuinka imperatiivin perfekti muodostetaan? Onko sillä tunnusta?

Vastaus
18.04.201017:51
16063
44

Imperatiivin perfekti on käytössä suomen kielessä, vaikka se onkin melko harvinainen. Finn Lecturan Verkkokielioppi osoitteessa http://www.finnlectura.fi/verkkosuomi/Morfologia/sivu25214.htm esittää, että imperatiivin perfektillä olisi inttävä sävy, kuten esimerkkivirkkeessä ”Olkoon vain sanonut niin, mutta minä en usko!” Toisaalta etenkin vanhassa kielenkäytössä imperatiivin perfektiä on käytetty myös jonkinlaisena ponnekkaana ja ehkä juhlallisenakin toteamuksena, kuten Agathon Meurmanin kirjoituksessa ”Todellisuudesta taiteessa”: ”[O]lkoon sanottu, että sittenkin on olemassa miehiä, jotka tuntevat meidän keskisäädyn naiset”.

”Isossa suomen kieliopissa” on myös lyhyt selostus imperatiivin perfektistä osoitteessa http://kaino.kotus.fi/visk/sisallys.php?p=1526.

Imperatiivin perfekti muodostetaan yksinkertaisesti muutamalla perfektin ”olla”-verbi imperatiivimuotoon: ”on sanonut” > ”olkoon sanonut”. Tarkemmin sanottuna se muodostetaan ”olla”-verbin imperatiivimuodosta ja verbin partisiippimuodosta.

Kommentit (0)

Vastauksesi