Suomen kielen äänteellinen kehitys tulevaisuudessa

Suomen kielen äänteellinen kehitys tulevaisuudessa

Hei! Yritin löytää vastausta kysymykseeni internetistä, mikä osoittautua mahdottomaksi. Osaattekohan te auttaa. Rupesin pohtimaan, miltäköhän suomen kieli kuulostaa esimerkiksi 200 tai 500 vuoden päästä. Onkohan jossain yleisessä kielitieteessä tai muussa teorioita kielten äänteellisestä kehittymisestä, vai kehittyvätkö ne ihan summanmutikassa. Joskus ennenhän esimerkiksi d on äännetty kuten espanjassa nykyään, mutta sittemmin se vaihtui samanlaiseksi kuin ruotsin d. Karjalassa on erilaisia suhuisia ja soinnillisia s-äänteitä, joita ei ole suomessa (ovatko hävinneet vai kenties kehittyneet karjalaan myöhemmin). Virossa on õ-vokaali, jota ei suomessa ole. Eli: onko kukaan valistunut ihminen esittänyt valistuneita arvauksia siitä, miten suomen kieli tulee kehittymään äänteellisesti tulevian vuosisatojen kuluessa?

2 vastausta

Tätä asiaa voi kysellä Kotimaisten kielten keskuksesta (Kotus) osoitteessa http://www.kotus.fi/kotus/yhteystiedot/sahkopostiosoitteet 

Kommentit (0)
05.01.201709:26
4247
40

Kukaan ei tiedä, onko suomenkieltä edes olemassa enää 500 vuoden kuluttua, joten sen äänteellisten piirteiden ennustaminenkin olisi täysin arvauksen tasolla.

Kommentit (0)

Vastauksesi