Suomen Filmiteollisuudella oli 1930-luvun lopulla filmikoulu. minkälainen koulu se oli ?

Suomen Filmiteollisuudella oli 1930-luvun lopulla filmikoulu. minkälainen koulu se oli ?

Olen haeskellut eri lähteistä tietoa tuosta koulusta, mutta en ole löytänyt oikeastaan muuta, kuin että elokuvassa Nuoria Ihmisiä esiintyy aika monta sen koulun oppilasta. Enempää ei ole löytynyt tietoa. Opettajista ei ole tietoa, eikä myöskään oppilasta. Miten kauan koulu toimi ? t. raimo

Vastaus

Käytettävissämme olevista lähdeteoksista löytyi hyvin niukasti tietoa filmikoulusta. Kysyimmekin apua Kansallisen audiovisuaalisen arkiston asiantuntijoilta. Ensi alkuun hekään eivät löytäneet paljoakaan lisäinformaatiota, mutta myöhemmin saimme lisäselvitystä. Pääosin lähteinä on käytetty 1930- ja 1940-luvuilla ilmestyneen SF-uutiset -lehden numeroita. Kysy.fi kiittää avusta KAVA:n kirjastoa ja tutkijoita. 

Toimintavuodet 1938 – 1945?

Opettajia: Hilja Jorma, Aino Mattila (roolianalyysi), Anitra Karto (filmin liikuntatekniikka, tanssi) Anna-Liisa Luukkonen (Laulu), Kerttu Särkkä-Kallio, Elsa Puolanne (plastiikka)

Oppilaita: Sirkka Sipilä, Jaakko Vuormaa (Jacob Furman, Jaakko Forman) Mervi Järventaus, Ulla Ilona, Kyllikki Forsell, Laila Jokimo, Teijo Joutsela, Esko Vettenranta

Oppiaineita: puhetekniikka, tanssi ja plastiikka, laulu, naamioimisoppi, roolianalyysi, improvisointi

Suomen filmiteollisuuden toimitusjohtaja maisteri Toivo Särkkä perusti Filmikoulun. Koulun tarkoituksena oli turvata Suomen filmiteollisuuden tulevaisuus ja kouluttaa näyttelijöitä Suomen elokuvateollisuuden elokuviin. Filmikoulu ei ollut perinteinen kaavamainen koulu. Filmikouluun ei otettu oppilaita säännöllisin väliajoin ja opetus lähti yksilölliseltä pohjalta. Filmikoulu kesti kolme vuotta ja oli ilmainen. Opetusta järjestettiin ilmeisesti eri paikoissa, ainakin Lallukassa. Sen toimintaa johti näyttelijä Hilja Jorma. Filmikoulun oppilaat pääsivät avustajina mukaan filmityöhön jo kouluaikanaan. Filmikoulun oppilaiden mukaan siellä opiskelu oli hauskaa ja yhteisöllistä.

Toivo Särkkä ilmoitti vuosien 1937 ja 1938 vaihteessa, että hänen perustamansa filmikoulu aloittaa toiminnan, jos tarpeellinen määrä oppilaita ilmaantuu. Hilja Jorma lähetettiin Berliiniin tutkimaan UFA:n laitoksia. Ensimmäisenä vuonna pyrkijöitä oli kolmesataa, joista kouluun valittiin koeajaksi parikymmentä (vajaa 10 %). Oppilaita valmennettiin ja osa heistä valittiin varsinaisiksi oppilaiksi (noin kymmenen). Filmikoulun toiminta oli hetken keskeytyneenä sodan takia, mutta jatkoi toimintaa vuoden 1940 loppupuolella ilmoittamalla hakevansa uusia oppilaita. Sota vaikutti pidempiaikaisesti kuitenkin miesoppilaisiin, koska he olivat rintamalla (koulussa oli normaalistikin enemmän tyttöjä). Aluksi koululla ei ollut alaikärajaa, minkä seurauksena pyrkijöiden joukossa oli paljon koululaisia. Myöhemmin alaikärajaksi määrättiin 17 vuotta. Viimeisin tieto uusista oppilaista ja filmikoulusta oli lehdessä 7/43. Pula-aikana Suomen filmiteollisuuden toiminta oli todella rajoittunutta, eikä filmikoulusta tiedotettu.

Hakuprosessi:

Marraskuussa 1940 alkavalle koekurssille oli määrä ottaa muutamia kymmeniä oppilaita. Koekurssin kesto on kaksi kuukautta. Kurssin aikana on opetusohjelmaa päivittäin klo 9 – 17 ja tämän lisäksi tuli osallistua filmauksiin. Koekurssin jälkeen oli tarkoitus, että kymmenen parasta saavat jatkaa, mutta Toivo Särkkä ja muut lautakunnan jäsenet ihastuivat lähes kaikkiin hakijoihin ja päättivät ottaa miltei kaikki hakijat sisään.

Lähteet : SF-uutiset 3/38, 4/39, 5/39, 8/39, 7/40, 2/42, 1/42, 2/43, 7/43

Kansallisen audiovisuaalisen arkiston kirjasto on maan suurin elokuva-alan tietokeskus, joka on vapaasti kaikkien käytettävissä. Vanhoihin SF-lehden numeroihin voi tutustua kirjastossa. 

 

 

Kommentit (0)

Vastauksesi