Suomen etniset vähemmistöt.

Suomen etniset vähemmistöt.

Suomen etniset vähemmistöt. Menevätkö naimisiin ja saavat lapsia keskimäärin oman lähtömaansa Suomeen muuttaneiden tai Suomeen tulevien oman maalaisten kanssa vai onko Suomessa vallalla seka-avioliitot, kuten vaikkapa Somaliasta, Virosta ja Venäjältä muuttaneiden keskuudessa, ihan vain esimerkki?

Riittääkö jokaiselle romanille ja saamelaiselle romani- tai saamelaispuoliso? Vai katoaako kulttuuri vähitellen Suomessa? Menevätkö romanit tai saamelaiset naimisiin Suomessa toisen maalaisten romanien tai saamelaisten kanssa?

Jos etniset vähemmistöt lisääntyvät keskimäärin vain oman vähemmistönsä kanssa, eikö sisäsiittoisuuden aste ole todella korkea - ja mitä sellaisesta voisi nopeastikin seurata, sellainen pullonkaulaefekti?
(Copyright protected)

Vastaus

Somalialaistaustaiset solmivat usein avioliiton omaan ryhmään kuuluvan kanssa. Yksi tähän vaikuttava tekijä on uskonto: islaminuskoisen on suotavaa mennä naimisiin islaminuskoisen kanssa. Somalikulttuuri on myös hyvin yhteisöllinen. Yhteisön etuna voidaan pitää omien perinteiden jatkumista, jolloin puolison valintaa oman kulttuurin piiristä pidetään hyvänä asiana.

Venäläisten ja virolaisten kanssa suomalaiset ovat sen sijaan solmineet runsaastikin avo- ja avioliittoja.

Tilastoja siitä, millaisia liittoja Suomeen muualta saapuneiden ihmisten välillä solmitaan, voi hakea täältä:
http://pxweb2.stat.fi/database/StatFin/vrm/ssaaty/ssaaty_fi.asp

Tässä tietoa suomalaisten liitoista yllä mainituista maista kotoisin olevien ulkomaalaisten kanssa:

Suomen kansalaisten miesten avo- ja avioliitot ulkomaisten puolisoiden kanssa vuonna 2009

Viron kansalaiset 2402
Venäjän kansalaiset 4028
Somalian kansalaiset 190

Suomen kansalaisten naisten avo- ja avioliitot ulkomaisten puolisoiden kanssa vuonna 2009

Viron kansalaiset 795
Venäjän kansalaiset 1189
Somalian kansalaiset 133

Edellisiin lukuihin eivät siis sisälly liitot em. maista lähteneiden, mutta Suomen kansalaisuuden saaneiden kanssa.

Romanikulttuuri on melko suljettu. Suomen romanit avioituvat pääsääntöisesti toisten romanien kanssa. Romanisuvut ovat kuitenkin perinteisesti eksogaamisia eli parinmuodostus tapahtuu eri suvun jäsenen kanssa. Parisuhteessa mies ja nainen pysyvät omien sukujensa jäseninä. Suomen romanien liitoista muiden maiden romanien kanssa ei ole tilastotietoa.

Suomen 6000–7000 saamelaista ovat romaneja enemmän vuorovaikutuksessa pääväestön kanssa. Moni saamelainen on muuttanut etelään: esimerkiksi Helsingissä heitä arvioidaan asuvan 400–500. Saamelaisten ja suomalaisten väliset avioliitot ovat nykyään tavallisia.

Edellisistä kansallisuuksista ja ryhmistä vain Somaliasta lähteneet ja romanit solmivat parisuhteen nimenomaan oman ryhmän jäsenen kanssa. Suomessa romaneja on arviolta 10 000 ja somaliaa äidinkielenään puhuvia liki 13 000. Mistään sisäsiittoisuudesta ei siis liene huolta.

iGS:llä on copyright palstalla julkaistuihin vastauksiin. Sekä kysymyksiä että vastauksia voidaan lainata muissa yhteyksiä, mutta lähde tulee ilmoittaa.

Lähteet:

StatFin-tilastotietokanta
http://www.stat.fi/tup/statfin/index.html

Suomen romanit
http://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_romanit

Saamen kielet
http://www.kotus.fi/index.phtml?s=207

Sosiaali- ja kulttuuriantropologian opinnot

Kommentit (0)

Vastauksesi