Suomalaisten varusmiesten keskipaino on noussut 14 vuodessa kuusi kiloa.

Suomalaisten varusmiesten keskipaino on noussut 14 vuodessa kuusi kiloa.

Suomalaisten varusmiesten keskipaino on noussut 14 vuodessa kuusi kiloa. Mutta paljonko on noussut samanikäisten naisten keskipaino?

Vastaus

Duodecimin ylläpitämän Terveyskirjaston artikkelin mukaan varusmiesten keskipaino on todellakin noussut runsaassa kymmenessä vuodessa yli kuusi kiloa http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=ldk00312

Luvut varusmiesten keskipainosta tosin hieman vaihtelevat eri tietolähteissä. Helsingin Sanomat uutisoi huhtikuussa 2008 varusmiesten keskipainon kohonneen 10 vuodessa seitsemän kiloa http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Armeija+taistelee+varusmiesten+pulski...

Oulun yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan suomalaisten varusmiesten keskipaino on noussut 10 vuoden aikana 4,4 kg eli 6 %. Varusmiesten keskipaino oli 70,8 kg vuosina 1993 ja 1994. Sen jälkeen se on kääntynyt nousuun. Vuonna 2004 varusmiesten keskipaino oli 75,2 kg. http://herkules.oulu.fi/isbn951428321X/isbn951428321X.pdf

Finriski 2007 -tutkimuksesta on voitu päätellä, että nuoret ikäluokat lihovat ja että etenkin naiset lihovat, sillä viiden vuoden aikana naisten paino on noussut keskimäärin 900 grammaa. Miehet puolestaan painavat keskimäärin puoli kiloa enemmän kuin viisi vuotta aikaisemmin. http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Suomalaisten+kolesteroli+laskee+mutta...

Työikäisten miesten painoindeksin keskiarvo on kasvanut viiden vuoden välein toteutetun FINRISKI-tutkimuksen tulosten mukaan Lounais- ja Itä-Suomen tutkimusalueilla 26,4 kg:sta/m2 27,0 kg:aan/m2 vuosina 1982–1997. Samana aikana lihavien osuus (BMI > 30 kg/m2) kasvoi 15,4 %:sta 19,8 %:iin. Naisilla keskimääräinen painoindeksi kasvoi 25,9 kg:sta/m2 26,2 kg:aan/m2 ja lihavien osuus 17,2 %:sta 19,4 %:iin. Painoindeksin kasvu oli suurin 55–64-vuotiaiden miesten ja 25–34-vuotiaiden naisten ja miesten joukossa.

Vuoden 2002 FINRISKI-aineiston, joka kattaa alueet myös pääkaupunkiseudulta ja Pohjois-Suomesta, työikäisten miesten painoindeksin keskiarvo oli 27,0 ja naisten 25,9. 2000-luvun alussa miesten painoindeksin alueellinen vaihtelu oli vähäistä, mutta itä- ja pohjoissuomalaiset naiset olivat selvästi tukevampia kuin pääkaupunkiseudun ja Lounais-Suomen naiset. Koulutusryhmien välillä on eroja etenkin naisilla. Hoikimpia ovat parhaiten koulutetut naiset. Koulutusryhmittäiset erot eivät enää 1990-luvulla kasvaneet. http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=suo000...

Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta asiaa kysyttäessä kerrottiin Finnriski-tutkimukseen perustuen 25-34 -vuotiaitten naisten painon kehityksestä seuraavaa vuonna 2002 Helsingissä keskipaino oli 63,7kg, Pohjois-Karjalassa 67,0kg ja Oulussa 65,0 kg. Vastaavat luvut vuonna 2007 olivat Helsingissä 66,0 kg, Pohjois-Karjalassa 66,5 kg ja Oulussa 67,1 kg. Tutkimusraporteissa kuitenkin kuvattu keskipainon kehitys painoindeksinä, jolloin paino on suhteutettu pituuteen. http://www.ktl.fi/attachments/suomi/julkaisut/julkaisusarja_b/2003b7-1.pdf http://www.ktl.fi/attachments/suomi/julkaisut/julkaisusarja_b/2008/2008b...

Muuta aiheeseen liittyvää
http://www.mil.fi/paaesikunta/tiedotteet/660.dsp

http://www.ktl.fi/portal/suomi/julkaisut/kansanterveyslehti/lehdet_2007/...

Suomalaisten keskipainoa on kysytty iGS:stä ennenkin http://igs.kirjastot.fi/iGS/kysymykset/haku.aspx?word=Maastohiihto.

http://www.apu.fi/hyva_olo/article137333-1.html

http://www.tohtori.fi/?page=3596304&id=5512970

Kommentit (0)

Vastauksesi