Suomalaisista asevelvollisista kommunistimiehistä valtaosa lähti viime sodissa...

Suomalaisista asevelvollisista kommunistimiehistä valtaosa lähti viime sodissa...

Suomalaisista asevelvollisista kommunistimiehistä valtaosa lähti viime sodissa rintamalle kun käsky kävi, osa painui maan alle, jotkut tekivät sabotaasia Neuvostoliiton hyväksi. Voisitteko antaa kirjavinkkejä aiheesta: miten he ratkaisivat nämä "jäsentenväliset" sota-aikana syntyneet jännitteet rauhan palattua, niin yksilö- kuin puoluetasolla. Hannu Salaman tuotanto on minulle ennestään tuttua.

Vastaus

Moskovan välirauhansopimus 19.9.1944 laillisti kommunistisen puolueen toiminnan Suomessa.

Sodan jälkeen kommunistit saivat muutamaksi vuodeksi lujan otteen Valtiollisen poliisin (Valpon) johdosta ja henkilöstörekrytoinnista sekä pääsivät käyttämään sen arkistoja. Rinnalla puolueen kaaderiosasto keräsi myös itsenäisesti tietoja puolueaktivistien sodanaikaisista liikkeistä.

Suomen kommunistisen puolueen sodanjälkeisen ajan politiikkaa on tutkittu melko paljon, jäsenkuriasiaa nähdäkseni vähemmän. Kaaderiosaston keräämiä tietoja jäsenten toimista on laajemmin käytetty ainakin seuraavissa tutkimuksissa:

Rentola, Kimmo
Kenen joukoissa seisot? : suomalainen kommunismi ja sota 1937-1945. - WSOY, 1994

Rentola, Kimmo
Niin kylmää että polttaa : kommunistit, Kekkonen ja Kreml 1947-1958. - Otava, 1997

Leppänen, Veli-Pekka
Ohranasta oppositioon : kommunistit Helsingissä 1944-1951. - Kansa sivistystyön liitto, 1994.

Sisäministeri Yrjö Leinon 1950-luvun lopulla kirjoittamissa muistelmissa

Kommunisti sisäministerinä. - Tammi, 1991

on joitakin tätä asiaa käsitteleviä arvioita.
Kommunistisesta puolueesta syrjään ajautuneen Leinon sodanaikainen roolia on pidetty epäselvänä,
erään näkemyksen mukaan hänkin olisi itse asiassa ollut yhteistyössä Suomen sotilasviranomaisten kanssa.

Hakalehto, Ilkka
Yrjö Leinon salattu kujanjuoksu : oliko ministeri kaksoisagentti? - Karprint, 2001.

Hannu Salaman kuvaamia tapahtumia ovat käsitelleet myös

Seilonen, Kalevi
Vastarintaryhmä. - Tammi, 1974

ja

Selin, Sakari
Kun valtiopetos oli isänmaallinen teko : nuoret sodassa Hitleriä vastaan. - Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, 2011
(http://free.yudu.com/item/embedded_reader/314905/Kun-valtiopetos-oli-is-... )

Kommentit (0)

Vastauksesi