Sulkuihin merkitty hiilidioksidipäästömäärä?

Sulkuihin merkitty hiilidioksidipäästömäärä?

Lukioaikaisessa maantiedon oppikirjassani esiintyy taulukko, joka kertoo erilaisten energiantuotantomuotojen hiilidioksidipäästöistä. Esimerkissä ilmoitetaan 1 000 megawatin voimalan päästöt yhden vuoden aikana. Ydinvoimaa käytettäessä ei tietenkään hiilidioksidipäästöjä synny lainkaan, mutta sen sijaan kivihiiltä poltettaessa 5,3 miljoonaa tonnia vuodessa ja turvetta poltettaessa 7,5 miljoonaa tonnia vuodessa. Puun poltosta aiheutuvat 7,5 miljoonaa tonnia hiilidioksidia vuodessa on taulukossa merkitty sulkeisiin. Kuvatekstikin kehottaa lukijaa pohtimaan, miksi näin on tehty, mutta minä en ole onnistunut keksimään vielä vastausta kysymykseen. Tiedättekö te kenties vastauksen?

2 vastausta

Kivihiili on uusiutumaton fossiilinen polttoaine. Samoin turve on käytännössä lähes uusiutumaton, turvekerrokset kasvavat kovin hitaasti. Fossiilisten polttoaineiden palaessa muodostuu aina hiilidioksidia. Syntyy sitä myös puun poltosta, mutta asetelma on sikäli konstikkaampi, että puu on uusiutuva energianlähde. Puun osalta voidaan ajatella, että jos vuotuinen puiden kasvu vastaa poltettua määrää, niin sillä ei ole niin vakavaa vaikutusta hiilidioksidipitoisuuteen kuin uusiutumattomilla polttoaineilla. Ehkä siksi puun polton hiilidioksidipäästöt oli laitettu sulkeisiin. Puun energiakäytön hiilineutraaliudesta on erilaisia näkemyksiä.

Kommentit (0)
28.12.201814:32
68774
16

Puun poltossa vapautuva CO2 riippuu siitä, minkä ikäistä puuta se on ja mitä puulla tehtäisiin jos sitä ei poltettaisi. Jos puu on nuori ja kasvava, se sitoo koko ajan lisää CO2, mutta kasvunsa lopettanut vanha metsä ei enää niin paljon. Jos puu jätetään metsään lahoamaan, lahotessa vapautuu sama CO2 kuin jos se poltettaisiin. Jos puusta tehdään vaikkapa huonekalu tai talo, joka säilyy 200 vuotta, CO2 on sen ajan sitoutuneena. Jos hakkuujätteet (oksat, latvat) kerätään pois ja poltetaan, vapautuu sama CO2 kuin jo ne olisivat lahonneet metsään (mutta saatiin lämpö talteen).

Eli vaihtoehtoja riittää. Järkevintä on polttaa ne puut, joille ei ole muuta pitkään CO2:ta sitovaa käyttöä. Ja pitää metsät nuorekkaina kasvavina.

Kommentit (0)

Vastauksesi