Sukunimen vaihto

Sukunimen vaihto

Sukunimen vaihtoa koskevissa asioissa maistraatin on joissakin tapauksissa pyydettävä nimilautakunnan lausunto. Missä tapauksissa?

Vastaus

Oikeusministeriön sivuilla nimilautakunta kertoo, että ensijaisesti maistraatti käsittelee nimen muuttamista koskevat asiat. Nimilautakunta antaa tarvittaessa lausuntoja näissä asioissa. Tiedotteen mukaan nimilautakuntaan tulee noin sata lausuntopyyntöä kuukaudessa.

Suomen Juristit Oy:n Laki24-sivuilla sanotaan, että viranomaisten ei tarvitse noudattaa nimilautakunnan kantaa ja että maistraatilla on "oikeus pyytää lausuntoa aina, kun se katsoo siihen olevan aihetta. Maistraatin pitää tällöin perustella lausuntopyyntö."

Nimilaissa tällä hetkellä sanotaan, että nimilautakunta voi katsoa nimilain pykälien 10-13 perusteella sukunimen vaihdon aiheettomaksi tai että se on hylättävä. Varmaankin tällaisissa tapauksissa on joissain tapauksissa maistraatti joutunut pyytämään nimilautakunnan lausuntoa. Ei taida kuitenkaan olla mitään julkista luetteloa näistä tapauksista.

Kommentit (0)

Vastauksesi