Sotilasyksiköt jatkosodassa ja avesta

Sotilasyksiköt jatkosodassa ja avesta

VAK 7.D II/JR30 4.K IIIJ

Miten tuo virallisesti merkittiin? Eikö sen pitäisi mennä pienimmästä suurimpaan (joukkue < komppania < pataljoona < rykmentti < divisioona) eli IIIJ/4.K/II/JR30/7.D?

Voiko VAK tarkoittaa muuta kuin armeijakuntaa? Vakinainen palvelus? Jos se on armeijakunta, sen pitäisi olla VIIAK.

Bonuskysymys:

Onko kukaan kuullut sanaa "avesta" käytettävän rosterista ja mistä lähtien? Tehtiinkö sota-aikana puhdetöitä (ketjuja, kellon rannekkeita, sormuksia) avestasta?

Kiitos vastauksista.

2 vastausta

Kysymykset lähetettiin eteenpäin Maanpuolustuskorkeakoulun kirjastoon, josta saatiin tällaiset vastaukset:

"On todella ollut yleisempää ilmoittaa kyseisen kaltainen joukko-osastomerkintä pienemmästä suurempaan, mutta myös tämänkaltaisia suuremmasta pienempään meneviä merkintöjä nähtiin sota-ajan kirjauksissa - tarkka sijainti tuli kuitenkin selville joka tapauksessa joukkueen tarkkuudella. Esitetyn kaltaista 'pitkää rimpsua' käytettiin itseasiassa harvemmin, useimmiten esitystapa oli suurpiirteisempi, esim. 4. / JR 30 (4. Komppania / Jalkaväkirykmentti 30), jolloin pataljoona ja divisioona saatettiin jättää mainitsematta, armeijakunnasta puhumattakaan."
 
"VAK tarkoittaa kyllä periaatteessa 5. Armeijakuntaa, mutta kuten tässä todetaankin, JR 30 kuului 7. Armeijakuntaan, jolloin merkinnän tulisi olla erilainen (VII AK). Muuta virallista selitystä tälle lyhennykselle ei ainakaan toistaiseksi löytynyt."
 
"'Avesta'-nimitys saattoi juontaa juurensa ruotsalaiseen Avestan metalliteollisuuskaupunkiin, josta johdettuna rosteria saatettiin hyvinkin kutsua epävirallisesti myös tällä nimityksellä. Sotilaan Puhdetyöoppaassa vuodelta 1944 ei mainita metallitöiden materiaalia sen tarkemmin: 'Pieniin metallitöihin voitaneen tarveaineeksi löytää sinänsä käyttöarvottomia jätepaloja ja peltiromua'."
 

Kommentit (0)
01.08.201320:22
28028
58

Mitähän ajankohtaa kysyjä tarkoittaa?

VAK = Vita Avdelta Kompani i Helsingfors skyddskårsdistrikt.

Vuonna 1918 perustettiin I/Vita Regementet, 1918-1919 II ja III/Vita Regementet. Myöhemmin III/Vita Regementet supistui komppaniaksi.

Lähde: Stig Roudasmaa: Helsingin suojeluskuntapiiri ja sen suojeluskunnat, osa 2/8, Helsingin Reservin Sanomat no 7/2009, s. 10-11.

 

Kommentit (0)

Vastauksesi