Sotilaspuvun ajoitus

Sotilaspuvun ajoitus

Onko kysessä venäläinen vai itsenäisen Suomen armeijan sotilaspuku? Mikä olisi todennäköinen kuvan ajoitus? Mikä on sotilasarvo?

Kuvat: 
2 vastausta

Maanpuolustuskorkeakoulun kirjastosta vastattiin seuraavasti:

Asepuku ja lakki ovat puolustusvoimien virkapuku m/22. Nämä olivat käytössä 1920-luvun alusta n. 1930-luvun puoliväliin, suojeluskunnissa järjestön lakkauttamiseen asti. Olkaimen merkki on mahdollisesti Huoltopataljoona 1:n, joka toimi Viipurissa vuodesta 1927. Mahdollisesti, joskin vähemmän todennäköisesti, kyseessä voi olla myös Kenttätykistörykmentti 1:n olkain. Sotilasarvo voisi olla ehkä kersantti. Miekka näyttäisi alipäällystön sivuaseelta. Pieni erä oli hankittu Ranskasta 1919, 1920-luvun puolivälin jälkeen suurempia määriä eri lähteistä.

Eli sanoisin että kyseessä on suomalainen (ehkä huollon tai kenttätykistön) aliupseeri 1920-30 -lukujen taitteesta.

Erilaisiakin tulkintoja voisi varmasti esittää. Esimerkiksi Facebookin sotahistoria-ryhmien kautta voi tavoittaa varsinaisia alan asiantuntijoita.

Lähteitä:
Aarniaho, P. (1996). Kaluunat ja rähinäremmit: Itsenäisen Suomen virkapuvut ja arvomerkit 1918-1945. Rauma: Ase-lehti.
Leino, P. (1998). Asepuku m/36 vuosina 1936-1945. Helsinki: Wiking-Divisioona.
Palokangas, M. (1990). Miekan tarina itsenäisen Suomen puolustusvoimissa. Sotahistoriallinen aikakauskirja : Sotahistoriallisen seuran ja Sotatieteen laitoksen julkaisuja, pp. 157-202.
Roudasmaa, S. (2002). Suojeluskuntapuvut: Suojeluskuntajärjestön puvut 1918-1944. [Kustannuspaikka tuntematon]: Ase-lehti.
(1930). Valtakunnan puolustusvoimien virkapukuohjesääntö (V.P.O.). Helsinki: Valtioneuvosto.

Kommentit (0)
30.11.201722:47
28386
58

Kannattaa kysyä Sotamuseosta. Siellä on asiantuntijoita.

Mielenkiintoista olisi myös tietää, missä on valokuvaamo Th. Nyblinin arkisto.

Ateljee Nyblin, jossa ei pikaisen nettikatselmuksen perusteella ole ollut Th. Nybliniä, luovuttaa omansa 10 vuoden päästä museoon. Nettisivulla ei sanota, mihin museoon, mutta kysynpä.

Kommentit (0)

Vastauksesi