sosiaaliturvatunnus

sosiaaliturvatunnus

Miksi kaikissa henkilötunnuksissa ei ole ollenkaan kirjainta?

Vastaus

Suomalaisen henkilötunnuksen muodosta on säädetty väestötietoasetuksessa 128/2010. Se koostuu 11:stä merkistä ja on muotoa xxxxxxyzzzq, jossa xxxxxx on henkilön syntymäaika muodossa ppkkvv, esimerkiksi 010180. Y on sen vuosisadan tunnus, jolloin henkilö on syntynyt.

1800-luku: +

1900-luku: −

2000-luku: A

Zzz on yksilönumero, jolla samana päivänä syntyneet yksilöidään. Luku on miehillä pariton ja naisilla parillinen. Yksilönumero on välillä 002–899. Välin 900–999 numeroita käytetään tilapäisissä henkilötunnuksissa, esimerkiksi sairaaloissa, kun virallista henkilötunnusta ei tiedetä tai sitä ei ole vielä syntyneelle lapselle annettu. Tilapäisiä tunnuksia ei kirjata väestötietojärjestelmään. Yksilönumerot pyritään pitämään yksilöllisinä siten, että 2000-luvulla syntyneiden numerosarja jatkuu siitä, mihin vastaava 1900-luvun sarja päättyi.

Q on tarkistusmerkki. Selasketaan jakamalla syntymäajan ja yksilönumeron muodostama 9-numeroinen luku 31:llä. Jakojäännös, joka on tällöin kokonaisluku väliltä 0–30, muunnetaan tarkistusmerkiksi taulukon mukaisesti.  Vuosisadan tunnus ei vaikuta tarkistusmerkkiin.

Kommentit (0)

Vastauksesi