Sopimuksen oikeaopinen allekirjoittaminen

Sopimuksen oikeaopinen allekirjoittaminen

Kun tehdään kahdenkeskinen kirjallinen sopimus, jonka sopimusosapuolet asuvat ja vaikuttavat eri paikkakunnilla, joka kulkee yhdeltä toiselle postissa ja joka toimitetaan kolmannelle osapuolelle tiedoksi, miten sopimus tällöin sääntöjen mukaan allekirjoitetaan? Jotta ei valehdeltaisi ollun samassa kaupungissa, sinetöidäänkö sopimus kahdella eri päivämäärällä ja paikkakuntamerkinnällä, näin? Mustiossa 2.4.2015 Joensuussa 4.4.2015 Antti Allekirjoittaja Pentti Päivänsäde Kiitos vastauksesta jo etukäteen - ja superpalvelustanne ylipäätään!

Vastaus

Epäilemättä esittämäsi tapa on kelvollinen. Mitään sääntöä asialle emme löytäneet.

Suomen Asianajajaliiton sivulla käsitellään sopimusoikeutta:
”Suomen oikeudessa sopimukset ovat vapaamuotoisia, ellei toisin ole säädetty. Näin ollen suullinen sopimus on pääsääntöisesti yhtä pätevä kuin kirjallinenkin sopimus. Laissa on kuitenkin säädetty tietyille sopimustyypeille muotovaatimuksia, kuten kirjallisen muodon vaatimus (esim. avioehtosopimus) tai vaatimus tehdä sopimus todistajan läsnä ollessa (esim. kiinteistökauppa).”

Lisäksi todetaan: ”Pelkistäen voidaan sanoa, että sopimuksen tulisi aina sisältää vähintään seuraavat asiat:
.
.
.
7.    Päiväys ja allekirjoitukset.

Tässä paikkakuntamerkintää ei ole edes mainittu.

 

Helsingin Sanomien palstalla ”Torsti tietää” 20.7.2014  todetaan:

"Paikkatietoa tarvitaan asiakirjoihin lähinnä helpottamaan allekirjoituksen aitouden varmistamista, mikäli allekirjoituksen aitoudesta tulisi myöhemmin kiistaa. Silloin paikan avulla voidaan pohtia allekirjoituksen uskottavuutta."

Kommentit (0)

Vastauksesi