Sodankylän varuskunnan lähellä, Kyläjärvellä, on Uhrilampi. Alue on ilmeisesti...

Sodankylän varuskunnan lähellä, Kyläjärvellä, on Uhrilampi. Alue on ilmeisesti...

Sodankylän varuskunnan lähellä, Kyläjärvellä, on Uhrilampi. Alue on ilmeisesti ns. muinaisjäänne, ainakin alueella olevien kieltotaulujen mukaan. Mitä/keitä tähän lampeen on uhrattu ja milloin?

Vastaus

Uhrilampi on listattu kulttipaikaksi Museoviraston kulttuuriympäristön rekisteriportaalissa http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/de....

Puolustusvoimien jääkäriprikaatista kerrottiin, että kyseinen Uhrilampi on suojeltu
muinaismuistolain perusteella. Lampi ympäristöineen 200 m:n säteellä on suojelualuetta. Kurussa sijaitsevan lammen rannalla on kivipahta, jossa muinaislappalaiset ovat uhranneet mm. poronsarvia ja kalaa! Kyseessä on siis eräänlainen seitapaikka.

Mitä tulee uhraamiseen yleensä, voidaan todeta, että monissa uskonnoissa uhraaminen on ollut hyvin yleinen ilmiö. Uhraus on ollut vuorovaikutteista. Uhrataan jotain, että saataisiin jotain takaisin, kuten metsästys- tai kylvöonnea. Esimerkiksi suomalaisessa ukon vakka-perinteessä juotiin ukon malja kevätkylvön aikaan sadon onnistumiseksi.

Vesi on ollut vahva elementti muinaisuskoissa. Euroopassa järviin on upotettu rauta-ajalla miekkoja ja muita arvokkaita esineitä. Kosteikkoihin, kuten soihin on upotettu arvoesineitä ja joissain tapauksissa jopa ihmisiä.

Lähteet ja kirkasvetiset järvet ovat olleet yleensä pyhiä. Saamelaisilla on ollut Sáiva-järvet, jotka ovat pyhiä. Näille järville on uhrattu samoin kuin niihin yhdistettäville olennoille. Pentikäinen kirjoittaa: ”Uhrilahjoina on käytetty samoja anteja kuin muissakin uhririiteissä, esimerkiksi uhrieläinten sarvia tai muita ruhon osia.”

Yleensä on uhrattu ruokaa tai arvoesineitä.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Ukon_malja
http://www.bbc.co.uk/history/ancient/british_prehistory/human_sacrifice_...
http://traumwerk.stanford.edu/archaeolog/2008/02/celtic_swords_and_arthu...
http://fi.wikipedia.org/wiki/Uhraaminen
sovellus=mjreki&taulu=T_KOHDE&tunnus=1000000464
http://fi.wikipedia.org/wiki/Suomalainen_muinaisusko
http://fi.wikipedia.org/wiki/Saamelainen_muinaisusko
http://www.helsinki.fi/yliopistolehti/2007/06-07/artikkeli.htm

Pentikäinen: Pohjoisen kansan mytologia (1995)

Kommentit (0)

Vastauksesi