SKP:n Neuvostoliiton tuomitseva lausunto 1968?

SKP:n Neuvostoliiton tuomitseva lausunto 1968?

Olen lukenut että SKP olisi ainoana suomalaisena puolueena tuominnut Neuvostoliiton miehityksen Tšekkoslovakiassa vuonna 1968. Mistä tämän julkilausuman voisi lukea?

Vastaus

Kysymyksessä tuskin tarkoitetaan Suomen kommunistisen puolueen (SKP) keskuskomitean poliittisen toimikunnan kannanottoa 21.8.1968. Se on julkaistu kokonaisena ainakin aikakauslehdessä

 

Kommunisti, vuosikerta 1968, sivu 424

 

ja kansandemokraattisissa sanomalehdissä (esim. Kansan uutisissa 22.8.1968, sivu 1, mahdollisesti ei kuitenkaan Hämeen yhteistyössä).

 

Kannanoton huomiota herättävin kohta oli:

 

”Suomen kommunistinen puolue odotti ja toivoi, että Cierna nad Tisoussa ja Bratislavassa saavutettujen hedelmällisten tulosten jälkeen Tshekkoslovakian sisäiset ja niihin liittyvät ulkoiset ongelmat olisi voitu ratkaista poliittisin keinoin ilman sellaisia toimenpiteitä, joita Varsovan liiton viisi valtiota on pitänyt tarpeellisina sosialismin saavutusten turvaamiseksi. Poliittinen toimikunta toteaa kuitenkin, että ne vahingoittavat koko kansainvälistä työväenliikettä.”

 

Tekstin olivat laatineet Erkki Kauppila, Inkeri Lehtinen ja Toivo Pohjonen. Viimeisen kärkevimmän lauseen olivat muotoilleet Kauppinen ja Pohjonen. Poliittinen toimikunta hyväksyi kannanoton äänin 10-2, vastaan äänestivät Taisto Sinisalo ja Markus Kainulainen. Inkeri Lehtinen halusi pian sanoutua irti kannanotosta, mutta julkilausuma oli siinä vaiheessa jo julkisuudessa.

 

Yllä esiteltyä julkilausumaa ei Veli-Pekka Leppäsen mukaan voi pitää varsinaisena tuomiona, vaan enemmänkin paheksuntana tai moitteena, sellaisena toki käänteentekevänä (Leppänen, s. 244).

 

Toisen – kysymyksessä epäilemättä varsinaisesti tarkoitetun - selkeäsanaisen kannanoton - julkaisi samana päivänä SKP:n kanssa likeisessä yhteistyössä olevan – käytännössä kai johtamankin  -  Suomen kansan demokraattisen liiton (SKDL) liittohallituksen työvaliokunta (teksti samalla Kansan uutisten sivulla).

 

Se oli huomattavasti tiukempi ja sisälsi mm. seuraavia muotoiluja:

 

”---työvaliokunta tuomitsee väkivallan käytön politiikan välineenä --- valiokunta pitää joukkojen tunkeutumista Tshekkoslovakian alueelle sosialistisia periaatteita ja kansojen itsemääräämisoikeutta loukkaavana. SKDL --- katsoo, että jokaisella maalle ja sen sosialistiselle liikkeelle on tunnustettava oikeus ratkaista omista erityisoloistaan lähtien sosialismin puolesta käytävän taistelun ja sosialismin toteuttamisen käytännön ongelmat --- vieraat sotajoukot ovat tulleet maahan vastoin Tshekkoslovakian virallisen johdon tahtoa ja suuntaavat painostuksensa nimenomaan maan virallista johtoa vastaan. Täten ne puuttuvat väkivaltaisesti asioihin, jotka kuuluvat Tshekkoslovakian kansan ratkaistaviin ja eväävät näin Tshekkoslovakian kansalta sille edellä mainitun periaatteen mukaan kuuluvan oikeuden ratkaista omat asiat ja puuttuvat tuomittavalla tavalla yksityisen maan asioihin.”

 

Tämän tekstin alkuperäinen laatija oli Jorma-Antero Hentilä (Alenius, s. 216). Kansan uutisten 22.8.1968 mukaan kannanotto hyväksyttiin yksimielisesti. Kimmo Rentola esittää kuitenkin (Rentola, s. 35 ja 432), että työvaliokunnan kommunistijäsenet Aarne Saarinen, Erkki Kivimäki ja Hertta Kuusinen jättivät siihen eriävän mielipiteensä, koska katsoivat ettei syytä ollut sentään esittää jyrkempiä kannanottoja kuin oikeammalla olevat puolueet.

 

 

Todennäköisesti rohkeamman irtioton miehittäjävaltioista ja niiden veljespuolueista SKP:n johto teki samalla viikolla kun se peruutti seuraavaksi viikonlopuksi valmistellut mittavat ”Kansanvallan päivät” eli puolueen 50-vuotisjuhlat. Juhlia viettämään saapunut arvovaltainen neuvostovaltuuskunta sai odotella Kulttuuritalon käytävällä SKP:n johdon kokouksen päättymistä ja joutui sitten tyytymään tiedotukseen, että juhlat on peruutettu. Neuvostonäkemyksen mukaan juhlien ohjelmanmukainen läpivieminen olisi tavallaan osoittanut, että elettiin normaalioloissa, Suomen puoluejohdon mukaan se olisi ollut irvokkaassa ristiriidassa kansainvälisen kommunistisen liikkeen todellisuuden kanssa.

  

Leppänen, Veli-Pekka
Kivääri vai äänestyslippu? : Suomen kommunistisen puolueen hajaannus 1964-1970 – Edita, 1999

Rentola, Kimmo
Vallankumouksen aave : vasemmisto, Beljakov ja Kekkonen 1970. – Otava, 2005

Alenius, Ele
Salatut tiet : muistelmat. – Edita, 1995

 

Kommentit (0)

Vastauksesi