Siviilipalvelusmiesten koulutus palveluaikana

Siviilipalvelusmiesten koulutus palveluaikana

Eikö olisi hyvä valtion järjestää riittävästi siviilipalveluspaikkoja juuri niille aloille, joissa siviilipalvelusmiehet sodan aikana toimisivat? Esimerkiksi terveydenhuollon, pelastuslaitoksen jne töihin? Nyt joku saattaa olla sairaalassa ollen yövuorossakin, kun kerran työssä on yövuoro ja joku taas päivätyössä kirjastolla tai lastentarhassa? Ihan erilaisissa tehtävissä siis. Mielestäni tällä palveluspaikkojen järjestelyllä voitaisiin siviilipalvelusmiehiä edes jollakin tavalla "kouluttaa" mahdollisiin tuleviin tehtäviinsä jo palveluaikanaan. Samoin kuin armeijassa olevat koulutetaan omiinsa.

Vastaus

Siiviilipalveluslaissa on määritelty, että siviilipalvelun on oltava yhteiskunnalle hyödyllistä työtä, eli lähinnä juuri sosiaali- ja terveydenhuollon aloilla, opetus- ja kulttuuritoimessa, pelastustoimessa sekä väestön- ja ympäristönsuojelun tehtävissä. Kyselemäsi koulutus tapahtuu siviilipalveluksen aikana käytännön työn kautta erilaisissa yleishyödyllisissä yhteisöissä tai kunnilla ja valtiolla. "Siviilipalveluskeskuksessa suoritettavan neliviikkoisen peruskoulutusjakson tarkoituksena on tukea yleisiä kansalaisvalmiuksia, valmentaa mm. väestönsuojeluun ja pelastustoimintaan sekä helpottaa työpalvelun suorittamista. Koulutusjakso on yleishyödyllinen ja sen aikana on mahdollisuus hankkia työelämässä myöhemminkin tarvittavia tietoja ja taitoja. Koulutuksessa huomioidaan sekä normaali- että poikkeusolojen vaateet." (http://www.sivarikeskus.fi/fi/koulutusjakso_) Myös sota/kriisiaikana tarvittavat taidot opitaan varmasti parhaiten käytännössä ja kriisienkin aikana täytyy lapset ja sairaat hoitaa ja yrittää ylläpitää yhteiskunnan normaaleja toimintoja.

Tänä syksynä uutisoitiin jälleen, että siviilipalveluspaikoista on kova pula. Tiukan taloustilanteen takia monilla aloilla ei ole varaa ’palkata’ siviilipalvelusmiehiä. Tästä syystä olisi tervetullutta, että valtio todella järjestäisi riittävästi sopivia palveluspaikkoja, kustantaisi siviilipalveluksen kulut ja samalla se voisi vaikuttaa, millaisille aloille siviilipalvelusmiehet menisivät. Nykyisin hakuvastuu on täysin siivilipalvelusmiehillä itsellään ja prosessi vastaa lähes normaalia työnhakua. Asia erikseen on se, toteutuuko sukupuolten tasa-arvoinen kohtelu nykyisellä systeemillä, jossa armeija tai siviilipalvelus on pakollista vain miehille.

Kommentit (0)

Vastauksesi