Sinead O'Connor kertoo kappaleessa "Famine" : An American army regulations says...

Sinead O'Connor kertoo kappaleessa "Famine" : An American army regulations says...

Sinead O'Connor kertoo kappaleessa "Famine" : An American army regulations says you mustn't kill more than 10 % of nation, 'cos to do so causes permanent psychological damage".

Pitääkö paikkansa? Onko jenkeillä kyseistä määritelmää tappamisen määrästä?

Vastaus

Tarkkaa vastausta mihin Yhdysvaltain sotilasvoimien säädökseen Sinead O'Connor viittaa ei ole välttämättä löydettävissä selkeää vastausta. On hyvin mahdollista, että tässä tapauksessa sanoittaja on ottanut joitain taiteellisia vapauksia.

Yhdysvaltain sotilasjoukkoja koskee sotatilanteessa sotalait, joiden mukaan siviiliuhrien määrä tulisi minimoida. Mitään tarkkaa määrää ei kuitenkaan ole käytössä. Jos sotilaskohteessa on siviiliväestöä suhteellisen paljon ja vastaavan tavoitteen aikaansaamiseksi voidaan toteuttaa jokin toinen sotilasisku, niin pyrkimyksenä on tällöin sotalakien mukaisesti tuhota kohde, jossa siviiliuhrien määrä on pienempi.

Yhdysvaltain sotavoimien FAST-CD:n, eli 'Fast Assessment Strike Tool - Collateral Damage':n (Vapaasti suomennettuna Sivullisia uhreja koskeva sotilasiskujen nopea arviointityökalu) avulla pyritään varmistamaan, että vakavien tai kuolemaan johtavien vaurioiden todennäköisyys olisi sotilasiskussa alle kymmenen prosenttia.

Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön ja Kansainvälisen humanitaarisen oikeuden mukaan siviiliuhrit niiden traagisuudesta huolimatta eivät ole itsessään sotarikoksia. Kuitenin jos iskujen kohteena on nimenomaan siviiliväestö, tai jos siviiliuhrien määrä on suhteettoman suuri sotilaalliseen hyötyyn nähden, niin tällöin sotilasisku ei ole oikeutettavissa.

http://en.wikipedia.org/wiki/Collateral_damage

http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA479007

http://fi.wikipedia.org/wiki/Kansainv%C3%A4linen_humanitaarinen_oikeus

http://fi.wikipedia.org/wiki/Geneven_sopimukset

http://fi.wikipedia.org/wiki/Kansainv%C3%A4linen_rikostuomioistuin

Kommentit (0)

Vastauksesi