Sikiön hapen- ja ravinnonsaanti?

Sikiön hapen- ja ravinnonsaanti?

Sikiö saa happea ja ravinteita äidin verenkierrosta istukan kautta. Sikiöllä ja äidillä voi kuitenkin olla eri veriryhmät, joten verisoluja ei siis kai äidin ja sikiön välillä voi liikkua. Miten tuo ravinnon- ja varsinkin hapensaanti istukan kautta siis oikein tapahtuu? https://fi.wikipedia.org/wiki/Siki%C3%B6#Siki.C3.B6n_verenkierto https://fi.wikipedia.org/wiki/AB0-veriryhm%C3%A4j%C3%A4rjestelm%C3%A4#Pe...

Vastaus

Jokaisen odottavan äidin veriryhmä seulotaan raskauden alussa neuvolassa. Veriryhmävasta-aineiden seulonnalla pyritään löytämään ne äidit, joiden RhD-tekijä on negatiivinen, sillä näillä odottavilla äideillä on tavallista suurempi riski muodostaa veriryhmävasta-aineita. Mikäli odottava äiti on RhD-negatiivinen, äidin verestä eristettävästä RhD- tekijästä voidaan tutkia sikiön RhD-veriryhmä ja tarvittaessa äidille voidaan antaa anti-D-suojaus, jolla estetään äidin immunisaatiota.

Pyrkimyksenä on ehkäistä sikiön ja vastasyntyneen hemolyyttinen tauti, jossa veren punasolut hajoavat ennenaikaisesti ja voivat aiheuttaa sikiölle ja vastasyntyneelle vaikeaa anemiaa ja keltaisuutta.

On myös muita tekijöitä kuin veriryhmäimmunisaatio, jotka saattavat rajoittaa sikiön ravinnon ja hapen saantia.  Äidin tupakointi, puutteellinen ravinnonsaanti, ravinnon heikko imeytyminen ja esimerkiksi äidin suolistosairaudet saattavat hidastaa sikiön kasvua.

Merkittävin sikiön ravinnon ja hapen saantia heikentävä tekijä on kohdun ja istukan heikko verenkierto. Altistavia tekijöitä ovat esimerkiksi odottavan äidin krooninen verenpainetauti ja diabetes. Sikiön huomattava kasvuhäiriö edellyttää raskauden seurantaa erikoissairaanhoidossa.

Huolellisella ja ammattitaitoisella raskauden seurannalla, jossa säännöllisesti tarkkaillaan äidin ja sikiön hyvinvointia, on tavoitteena mahdollisuuksien mukaan siirtää sikiön kasvuhäiriöstä usein seuraavaa ennenaikaista synnytystä raskauden riskialtteimpien viikkojen yli.

Suomessa keskosten ja pienipainoisina syntyneiden lasten tehohoito on erittäin korkeatasoista ja yhä pienempiä keskosia voidaan auttaa terveen elämän alkuun.  

Kommentit (1)
Nyt ei kyllä taidettu vastata ksymykseen.
25.1.2017 11:08 Matti Rantanen 4438

Vastauksesi