Seuraamuksia näpistyksestä?

Seuraamuksia näpistyksestä?

Olen täysi-ikäinen henkilö, jolla on työpaikka. Jäin kiinni näpistyksestä n. kk sitten.

Vartija otti talteen, teki paperit, kutsui poliisit. Maksoin lopulta tuotteen ja minut pistettiin poliisiauton perään istumaan ja poliisit kyselivät paljon asioita. Poliisit uhkasivat, että tästä kuuluisi tulla reissu asemalle, jossa otetaan kuvat, tuntomerkit, sormenjäljet yms. tietokantoihin. Vältyin onneksi siltä ja sain maksettavakseni suuret sakot.

Maksoin sakot 2 viikon sisällä lapun kirjoittamisesta. En ole puhunut tapauksesta kenellekään ja päälläni on jatkuva ahdistus. Minulla on historiaa masennuksesta ja tapaus ahdistaa todella paljon. Erityisesti epätietoisuus ahdistaa!

Voiko tästä tulla vielä kutsu käräjille? Voiko poliisi/oikeus lähettää minulle jotain postia kotiini vaikka olen maksanut sakon ja ostanut näpistämäni tuotteen (katumuksesta puhumattakaan)? Voiko poliisi ilmoittaa tästä työnantajalleni, koska he kysyivät työpaikkaani ja esimiehen nimen? Jos haen uutta työpaikkaa, voiko uusi työnantaja saada asian tietoonsa? Mikäli saa tiedon sakkorekisteristä, näkyykö siinä ainoastaan sakko vai myös se, mistä se on kirjoitettu?

Rehellisesti voin sanoa, että tämä oli kyllä viimeinen kerta, kun teen mitään näin typerää! Vartijan kanssa käveleminen kopille, näpistetyn tavaran maksaminen kassalla ja poliisiautossa istuminen olivat kamalia kokemuksia, joita en halua enää ikinä kokea! Häpeän, itseinhon ja typeryyden tunne on valtaisa. Älkää ikinä näpistäkö/varastako mitään!

Vastaus

Lakiasioita käsittelevissä kysymyksissä emme yleensä anna ohjeita tms. mutta pyrimme kuitenkin  mahdollisuuksien mukaan selvittämään aihetta ja käyttämään myös asiantuntija-apua. Kysymyksesi suhteen asiantuntijalta saatu anti on seuraavanlaista:

Asia on käsitelty rangaistusmääräyslain mukaisessa menettelyssä, jota voidaan käyttää yksinkertaisessa ja selvässä asiassa. Jos tapaus on myönnetty, asiaa ei käsitellä enää käräjillä vaan syyttäjä vahvistaa rangaistusmääräyksen kirjallisesti.

Edellä olevan mukaisesti on erittäin todennäköistä, että asiasta ei tule enää viranomaisten taholta yhteydenottoja. Jos sakko on maksettu ja teko myönnetty niin asia tulee käsitellyksi, kun syyttäjä vahvistaa rangaistusmääräyksen ja perintää hoitava viranomainen toteaa sakon maksetuksi. (Poikkeuksena voisi olla käytännössä hyvin harvinaiset tapaukset, joissa esimerkiksi asian käsittelyssä olisi tapahtunut jokin virhe, jonka selvittämiseksi jouduttaisiin viranomaisen taholta olemaan yhteydessä.)

Poliisin ei tule  ilmoittaa asiasta  täysi-ikäisen henkilön työpaikalle. Poliisin toimintaa valvova Eduskunnan oikeusasiamies on joissakin ratkaisuissa ohjeistanut poliisia siitä, että rikosepäilystä ei tulisi ilmoittaa esim. työnantajalle, kun siihen ei ole laissa olevaa perustetta (vrt. alla oleva linkki Eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisu nro 2044).

Uuden työpaikan hakemiseen sakko voi vaikuttaa lähinnä silloin, jos haet sellaista työpaikkaa, johon hakijoista tehdään turvallisuusselvityslain mukainen turvallisuusselvitys. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi työtehtävät, joissa työntekijällä on pääsy  laissa määriteltyihin kohteisiin. Myös tietyt luotettavuutta edellyttävät virat tai toimet ovat sellaisia, joihin turvallisuusselvitys tehdään.Turvallisuusselvitystä tehdessään poliisi voi hankkia tietoja esimerkiksi erilaisista rekistereistä ja asiakirjoista. Tällöin sakkorangaistus voi tulla esille.

Varsinaista sakkorekisteriä ei ole olemassa. Rikosrekisteristä annetun lain mukaiseen rikosrekisteriin ei merkitä sakkorangaistuksia. Poliisin tietojärjestelmiin tosin kirjataan tiedot myös rangaistusmääräysmenettelyllä käsitellyistä rikoksista muiden rikosilmoitusten ohella.  Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaan rangaistusmääräysasiakin tulee sakon vahvistamisen jälkeen julkiseksi asiakirjaksi, josta voi saada kopion. Käytännössä kuitenkaan  tavallisen kansalaisen saamasta yksittäisestä sakosta ei kukaan tietoja osaa lähteä kyselemään.

Olet maksanut oppirahat tyhmästä päähänpistosta sekä konkreettisesti että henkisenä ahdistuksena. Usein virheistä oppii kaikkein tehokkaimmin, vaikkei se olekaan mukavin tapa. Toivottavasti pääset asian yli ja voit antaa teon itsellesi anteeksi ja jatkaa elämääsi ikään kuin puhtaalta pöydältä. Everybody makes mistakes; what you do next, counts! (Jokainen tekee virheitä; se ratkaiseee, mitä teet seuraavaksi - englantilainen sanonta)

 

 

 

 

 

Kommentit (0)

Vastauksesi