Semiotiikka on kuvien ja merkkien merkityksien tutkimista.

Semiotiikka on kuvien ja merkkien merkityksien tutkimista.

Semiotiikka on kuvien ja merkkien merkityksien tutkimista. Onko samanlaista tutkimushaaraa kirjoitettujen ja puhuttujen sanojen tutkimiselle.

Vastaus

Semiotiikka ymmärretään yleensä kattokäsitteeksi, jonka alla tutkitaan kaikenlaisia merkkejä ja merkkijärjestelmiä. Kielentutkimuksessa kielellisten ilmausten merkitystä tutkivaa suuntausta kutsutaan tavallisesti semantiikaksi. Semiotiikassa voidaan siis tutkia kielellisiä ilmauksia mutta aivan hyvin myös nuotteja, mainoksia, taideteoksia tai mitä tahansa merkeiksi ymmärrettäviä asioita, jotka eivät ehkä ihan sellaisenaan ole kielentutkimuksen tarkastelun ydinkohteena.

Osoitteesta http://wwwedu.oulu.fi/sss/semiotiikka.htm löytyy selostus semiotiikasta. Osoitteesta http://www.kookas.fi/articles/read/213 löytyy puolestaan lyhyt tiivistys semantiikasta.

Kommentit (0)

Vastauksesi