Sanoitusperäiset melodiamuutokset?

Sanoitusperäiset melodiamuutokset?

Laulujen melodioihin lisätään usein yksittäisiä lyhyitä nuotteja sinne-tänne, jotta saadaan jokin sanoituksen tavu sopimaan melodiaan ja nämä pikkumuutokset voivat olla saman laulun eri säkeistöissä tai eri kielisissä versioissa erilaisia riippuen sanoituksen tavujaosta. Miksi tuollaisia muutoksia kutsutaan? Onko niille jotain omaa termiä?

Vastaus

Sanoituksen sovittamisessa melodiaan on erilaisia keinoja ja tästä löytyy tietoa verkostakin, puhutaan laululyriikan metriikasta. Sen sijaan itse melodiaan pienin nuottimuutoksin tehtävistä muutoksista ei niinkään kerrota. Sellaiset muokkaukset tehdään ehkä sovitusvaiheessa eikä vastaaja ainakaan löytänyt niille mitään erityistä nimitystä. Emma Laakkosen pro gradu -työssä asiaa sivutaan, keinoja joilla tekstin kirjoittaja sopeuttaa laulumelodiaa ja tekstiä rytmisesti toisiinsa. Hän käyttää ilmaisua "adaptoida": "Laulettava kohdeteksti on yleensä tarkoitus laatia niin, että melodiaa ja rytmiä tarvitsisi adaptoida mahdollisimman vähän". Laakkonen keskittyy myös enemmänkin sanoituksen muokkaamiseen. Hän mainitsee melodian muokkaamisen keinoina mm. nuotin jakamisen, nuottien yhdistämisen, nuotin lisäämisen ja nuotin poistamisen, mutta ei käytä näistä mitään erityisempää termiä. Melodiamuutoksista voisi ehkä puhua vain mukauttamisena, adaptaationa tai melodian adaptoimisena.

 

 

 

Kommentit (0)

Vastauksesi