Sanan "pocket" kuvaannollinen käyttö englannin kielessä ja sen kääntäminen suomeksi

Sanan "pocket" kuvaannollinen käyttö englannin kielessä ja sen kääntäminen suomeksi

Voiko sanan "pocket" kääntää suoraan sanaksi "tasku", jos sillä ei tarkoiteta kirjaimellista vaatekappaleen taskua? Jos ei, niin onko suomen kielessä tähän sopivaa vastaavaa sanaa? Ainoa mahdollisesti sopiva sana joka itselle tulee mieleen on "pesäke". “Eureka Springs is a true pocket of tolerance and diversity within Arkansas' conservative state. " Voiko tässä siis käyttää termiä "suvaitsevaisuuden tasku"? "Suvaitsevaisuuden pesäke" kuulostaa ainakin omaan korvaani sävyltään negatiivisemmalta.

Vastaus

Suvaitsevaisuuden tasku ei kuulosta kauhean idiomaattiselta käännökseltä nykysuomessa. Kuitenkin sana taskulla on perinteisesti kuvattu tekstin tarkoittamaa erillisaluetta (esim. ilmatasku) tai sotilaskielessä saarroksissa olemista, joten kyllä se ymmärrettävä on. Yleisemmin käytetty pesäke kuulostaisi silti tässä yhteydessä luontevammalta.

Englannissakin pocketin merkitys tällaisessä kuvaannollisessa tilanteessa on johdettu nimenomaan vastakkainasettelusta. Usein käytetty esimerkki on pocket of resistance. Kyseessä on siis erillinen ryhmä tai maantieteellisesti eristetty alue, jota ympäröivät vastakkaiset voimat tai siitä selkeästi poikkeavat olosuhteet. Tässä vastakkainasettelun hengessä suvaitsevaisuuden pesäke olisi aivan toimiva ratkaisu. Tietysti pesäke esiintyy suomessa usein negatiivisissa merkityksissä, kuten bakteeripesäke tai palopesäke, jollaisia pocketilla ei yleensä ole. 

Toinen yleisesti käytetty suomenkielinen vastine pocketille on saareke. Suvaitsevaisuuden saareke kuulostaisi ehkä neutraalimmalta ratkaisulta.

Kommentit (0)

Vastauksesi