Saksalaisten sotilaiden joukkoraiskaus Lapissa

Saksalaisten sotilaiden joukkoraiskaus Lapissa

Rovaniemen alueella liikkuu vielä - erityisesti seniorikansalaisten keskuudessa - monenlaista huhua saksalaisten sotilaiden hirmuteoista Lapin miehityksen aikana. Yksi on oletettu saksalaisten sotilaiden tekemä joukkoraiskaus, jonka seurauksena uhri menehtyi vammoihinsa. Onko tästä kirjoitettu kautta tiedossa mitään faktuaalista? Yksittäisistä tapauksista olen lukenut eri kirjallisista lähteistä, ja yleensä kurinpitotoimet olivat myös sinänsä ankaria esim. sotilas saatettiin lähettää itään, eturintamalle.

Vastaus
Tämän kysymyksen kanssa käännyin asiantuntijoiden eli Maanpuolustuskorkeakoulun kirjaston puoleen. Sieltä todettiin, että Lapin siviiliväestön kokemuksia sodan aikana on tutkittu melko paljon, väitöskirjatasoisestikin.
 Keskeisiä tutkimuksia voisivat olla esim. seuraavat:
 
Alftan, R. & Jokisipilä, M. (2005). Aseveljet: Saksalais-suomalainen aseveljeys 1942-1944. Helsinki: WSOY.
Junila, M. (2000). Kotirintaman aseveljeyttä: Suomalaisen siviiliväestön ja saksalaisen sotaväen rinnakkainelo Pohjois-Suomessa 1941-1944. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
Lähteenmäki, M. (1999). Jänkäjääkäreitä ja parakkipiikoja: Lappilaisten sotakokemuksia 1939-1945. Helsinki: Suomen historiallinen seura.
Virolainen, K. (1999). Elinikäinen taakka: Ikääntyneiden lappilaisten muistot vuorovaikutussuhteistaan jatkosodan ajan Saksan armeijan sotilaisiin ja neuvostoliittolaisiin sotavankeihin. Rovaniemi: Lapin yliopisto.
 
Junilan väitöskirjassa on laaja aseveljeyden ongelmia käsittelevä luku. Teoksessa mainitaan yksi tapaus joka saattaa olla muistitiedon taustalla:
 
”Yhteysesikunnan tietojen mukaan seksuaalisen väkivallan uhriksi joutui koko maassa kuusi naista, ja heistä viisi Pohjois-Suomessa. Saksalaisia sotilaita oli syytetty kolmesta raiskauksesta, joihin yhteen liittyi uhrin kuolema, sekä kahdesta raiskausyrityksestä … Suomalaisen naisen kuoliaaksi pahoinpidellyt ja raiskannut saksalainen oli uhrin sulhanen. Miehen seurusteluaikana osoittama väkivaltaisuus oli saanut naisen muuttamaan mielensä eikä hän halunnutkaan solmia avioliittoa, vaikka oli jo ehtinyt hankkia osan siihen tarvittavista dokumenteista. Todistajan kertoman mukaan mies oli uhannut tappaa morsiamensa, mikäli tämä peruu aikeensa, minkä uhkauksensa hän sitten karmealla tavalla toteuttikin. Kyseinen saksalainen sotilas tuomittiin kuolemaan, joka toimeenpantiin myös välittömästi.” s. 232-233.
 
Lähteinä tiedolle ovat Rovaniemen nimismiespiirin arkiston poliisitutkintapöytäkirjat sekä Yhteysesikunta Roin arkisto. Yhteysesikunnan laatima yhteenveto on kesältä 1943, joten on mahdollista että rikos on tapahtunut vasta asiakirjan päiväyksen jälkeen.
 
Lähteenmäen teoksessa mainitaan kaksi tapausta, joista toinen lienee ollut vain EK-VALPOn raportoima huhupuhe, ja toinen vaikuttaa olevan sama kuin Junilan mainitsema murha, s. 122-123.
 
Arkistolähteitä voi käydä itse tutkimassa Kansallisarkistossa tai lähettää sinne tiedonhakupyynnön lähteissä mainituista asiakirjoista: https://www.arkisto.fi/fi/palvelut/tietopyyntopalvelu.Tiedonhakupyynnöt ovat maksullisia. 
 
Oulun yliopistossa edelleen vaikuttava Marianne Junila saattaisi myös tietää asiasta enemmän,  https://www.oulu.fi/historia/node/3515
Kommentit (0)

Vastauksesi