Saisinko suomennetut sanat tähän kiitos :britney spears- everytime

Saisinko suomennetut sanat tähän kiitos :britney spears- everytime

Vastaus

Kunnollisen käännöksen voi hankkia esim. joltain freelance-kääntäjältä verkosta. Voin kuitenkin laittaa tähän ns. raakakäännöksen, josta saa kuvan mitä kappaleessa lauletaan.

Notice me, take my hand
Why are we strangers when
Our love is strong
Why carry on without me

Huomaa minut, ota kädestäni kiinni
Miksi olemme toisillemme muukalaisia
vaikka rakkautemme on vahva
Miksi jatkat eteen päin ilman minua

Everytime I try to fly, I fall
Without my wings, I feel so small
I guess I need you, baby
And everytime I see you in my dreams
I see your face, it's haunting me
I guess I need you, baby

Aina kun yritän lentää, putoan
Ilman siipiäni, tunnen itseni niin pieneksi
Taidanpa tarvita sinua kulta
Ja joka kerta kun näen sinut unissain
näen kasvosi, ne kummittelevat mielessäni
Taidanpa tarvita sinua kulta

I make believe that you are here
It's the only way I see clear
What have I done
You seem to move on easy

Uskottelen itselleni että olet täällä
Vain niin näen selvästi
Mitä olenkaan tehnyt
Sinä näytät jatkavat eteen päin helposti

And everytime I try to fly...
Ja aina kun yritän lentää...

I may have made it rain
Please forgive me
My weakness caused you pain
And this song's my sorry

Saatoin saada sateen aikaan
Annathan anteeksi
Heikkouteni aiheutti tuskasi
Ja tämä kappale on anteeksipyyntöni

At night I pray
That soon your face will fade away

Yöllä rukoilen
Että kasvosi haihtuvat pian mielestäni

And everytime I try to fly, I fall
Without my wings...

Ja aina kun yritän lentää, putoan
Ilman siipiäni...

Kommentit (0)

Vastauksesi