saisinko osoitteen,josta voin tilata ruumiinluovutuksen lahjoituskirjan ja...

saisinko osoitteen,josta voin tilata ruumiinluovutuksen lahjoituskirjan ja...

Vastaus

Ruumiinluovutustestamentti -kaavakkeen voi tilata yliopiston lääketieteen laitokselta (Helsingissä puh. 09 19127304). Yliopisto maksaa arkun, krematoriohautauksen kustannukset ja ruumiin kuljettamisen anatomian osastolle. samanaikaisesti ei voi olla elinluovutustestamenttia - opetusruumiiden kun tulisi olla "ehjiä".

Elinluovutuskortteja saa apteekeista, terveyskeskuksista, lääkäriasemilta, huoltoasemilta ja Suomen Punaisen Ristin Veripalvelusta. Kortin voi myös tilata maksuttomasta palvelunumerosta 0800 144 441. Lisäksi voi tehdä verkkotilauksen.
http://www.lahjaelamalle.net/fin/tilaukset/
http://www.hus.fi/default.asp?path=1,32,818,1732,2843

Laki ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellistä käytöstä 2.2.2001/101 :
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010101

Kommentit (0)

Vastauksesi