Sähkön syöttäminen verkkoon?

Sähkön syöttäminen verkkoon?

Miten yksittäinen sähköntuottaja pystyy syöttämään verkkoon juuri sen verran energiaa, kuin sen asiakkaat kuluttavat, kun samaan verkkoon syöttävät energiaa muutkin sähköntuottajat?

Vastaus

Suomessa voi ostaa sähköä miltä tahansa Suomessa toimivalta sähkönmyyjältä, joka tarjoaa sähköä omaan sähkönkäyttöpaikkaan. Sähköverkkoyhtiötä asiakas ei voi valita, vaan sähkön siirrosta vastaa se verkko, jonka alueella asiakas asuu. Suomessa on noin 120 sähköä tuottavaa yritystä ja noin 400 voimalaitosta. Lisäksi Suomesta on sähköyhteyksiä Ruotsiin, Norjaan, Venäjälle ja Viroon.

Suomen voimajärjestelmä koostuu voimalaitoksista, kantaverkosta, suurjännitteisistä jakeluverkoista, jakeluverkoista sekä sähkön kuluttajista. Maassamme sähkönkulutus vaihtelee jatkuvasti, tunneittain, vuorokausittain ja vuodenajoittain. Samoin tuotannossa on ajoittaisia vaihteluja. ​Fingrid Oyj on Suomen kantaverkkoyhtiö, joka vastaa sähkönsiirrosta kantaverkossa. Se huolehtii kulutuksen ja tuotannon välisestä tasapainosta hetki hetkeltä. Sähkön tuottajayhtiöt ilmoittavat tulevan tuotantosuunnitelmansa Fingridille. Verkon käyttöä suunnitellaan etukäteen eri aikajaksoille. Siirtotilannetta seurataan jatkuvasti ja erilaisin toimin, esimerkiksi muuttamalla voimalaitosten ajojärjestystä ja -määriä, huolehditaan siirtokapasiteetin ylläpitämisestä.

Kommentit (0)

Vastauksesi