saattohoitopäätöksenteosta?

saattohoitopäätöksenteosta?

Kenellä soteammattilaisella, ambulanssi, ensiapu, hoitaja vs. erikois/lääkäri, on oikeus tehdä yksipuolinen saattohoitopäätös ja onko siitä saattohoidettavaksi määrätyllä valitusoikeus?

Vastaus

Valviran sivuilla todetaan saattohoidosta mm. seuraavasti: "Saattohoitovaiheeseen siirtyminen on sellainen potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa tarkoitettu tärkeä hoitopäätös, josta on keskusteltava, tarvittaessa useita kertoja, potilaan itsensä kanssa tai jos hän ei pysty päättämään hoidostaan itse, hänen lähiomaisten tai muiden läheisten kanssa tai laillisen edustajansa kanssa. Päätökseen kirjataan saattohoidon sisältö mukaan lukien potilaan omat toiveet. Saattohoitopäätös pitää sisällään päätöksen pidättäytyä elvytyksestä (DNR-päätöksen), vaikkakin se voidaan myös kirjata erillisenä. Saattohoitopäätöksessä pitää olla päätöksen tekijä(t), päätöksen lääketieteelliset perusteet, potilaan ja/tai omaisen kanssa asiasta käyty keskustelu ja potilaan ja/tai omaisen kannanotto päätökseen."

Kommentit (0)

Vastauksesi