Saako yksityistiellä kävellä ilman tien omistajan lupaa, jollei mene...

Saako yksityistiellä kävellä ilman tien omistajan lupaa, jollei mene...

Saako yksityistiellä kävellä ilman tien omistajan lupaa, jollei mene piha-alueelle? Entä hiihtää, rullahiihtää ajaa polkupyörällä tai potkulaudalla, rullaluistella, rullalautailla tai ratsastaa?

Vastaus

Liikkuminen yksitystiellä kuuluu jokamiehenoikeuksiin.

Laki yksityisistä teistä 4 §
Tämä laki ei aiheuta muutosta siihen, mitä toisen maalle astumisesta ja siellä liikkumisesta on katsottava olevan voimassa.
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1962/19620358

Ympäristöhallinnon sivulla http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=249465&lan=FI käsitellään jokamiehenoikeuksia, joiden mukaan saat mm. liikkua jalan, hiihtäen tai pyöräillen luonnossa muualla kuin pihamaalla sekä muilla kuin sellaisilla pelloilla, niityillä tai istutuksilla, jotka voivat vahingoittua kulkemisesta;
Et saa kaataa tai vahingoittaa kasvavia puita, ottaa kuivunutta tai kaatunutta puuta, varpuja, sammalta tms. toisen maalta;

Yksityisteillä saa kulkea jalkaisin, polkupyörällä tai ratsain. http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=707&lan=fi

Järjestyslain 15 § säätää ratsastamisesta:
Ratsastaminen ja hevos- tai muulla vastaavalla ajoneuvolla ajaminen on kielletty kuntopolulla tai muulla sen kaltaisella juoksuradalla, yleiseen käyttöön kunnostetulla ladulla ja urheilukentällä, jollei muuta ole osoitettu.
Myös järjestyslain 14 § säätää "hevoskurista"
Järjestyslaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030612

Kommentit (0)

Vastauksesi