Saako yksityinen henkilö tehdä kyltin esim. luontopolulle?

Saako yksityinen henkilö tehdä kyltin esim. luontopolulle?

Onko yksityisellä henkilöllä lupa tehdä vaikkapa puusta kyltti luonto- tai lenkkipolulle, ja myös pystyttää se tienreunaan?

2 vastausta

Luontopolut kulkevat usein myös yksityisomistuksessa olevien maiden kautta. Silloin voi syntyä esimerkiksi tilanteita, joissa maanomistaja toivoisi polun käyttäjien pysyttelevän merkityllä reitillä, eikä poikkeavan vaikkapa talon pihaan tai muutoin häiritsevän kotirauhaa. Kysyjä ei mainitse millaisista kylteistä on kysymys. Jokamiehenoikeuksien tulkinnoista on esimerkkejä Ympäristö.fi-sivustolla. Siellä todetaan mm. "Luonnonsuojelulaki kieltää jokamiehenoikeuksien käyttöä rajoittavien kylttien asettamisen maastoon. Eli sellaiset yksityishenkilöiden asettamat taulut ovat yleensä laittomia eikä niitä tarvitse noudattaa. 'Yksityisalue' -kyltti on laillinen, koska siinä ei ole kulkukieltotoivetta."

Tavallaan siis ainakin yksityisalue-kyltin tai pihapiiristä huomauttavan kyltin voisi luontopolun varrellakin ymmärtää, mikäli kovin läheltä toisen pihaa kuljetaan.

Jokamiehenoikeutta ei ole Suomessa laissa määritelty. Jokamiehenoikeuksien juridinen perusta liittyy kuitenkin useampaan lakiin maan tavan ja totuttujen käytäntöjen lisäksi. Lähdelinkeistä voisi löytyä jotakin osviittaa kysyjälle.

Kommentit (0)
26.01.201921:19
17330
35

Hyvä kysymys. Itseä tämä alkoi kiinnostaa kun näin metsäpolulla kyltin jossa kiellettiin liikkuminen, ja johon joku oli käsin vetänyt viivat yli  ja kirjannut huomautuksen jokamiehenoikeuksista. Kyseisen polun ihan lähimaastossa on luonnonsuojelualue, hyvin pieni sellainen, mutta kännykän GPS:n mukaan polku ei missään kohtaa poikennut suojelualueelle. Päättelin silti että kyltin on asettanut joku, joka on ehkä luullut suojelualuetta laajemmaksi kuin se on, tai luullut että polku ulottuu sinne asti.

Nyt kun lähdin tarkistamaan käytäntöjä, niin tosiaan edes yksityisellä maalla olevan suojelualueen omistaja ei voi kylttejä ripustella omin päin. Ympäristöministeriön ohje on seuraava:

Luonnonsuojelualueen rajat sekä kielto ja rajoitus on merkittävä selvästi maastoon silloin, kun alueelle tai sen osalle on rauhoitusmääräyksissä asetettu liikkumis- tai maihinnousukielto. Muiden luonnonsuojelualueiden rajat ja luonnonsuojelualuetta aluetta koskevat muut kiellot ja rajoitukset, kuten esimerkiksi leiriytymistä, tulentekoa tai metsästystä koskeva kielto, voidaan merkitä maastoon, jos merkintä katsotaan tarpeelliseksi alueen suojelun tai käytön kannalta. Vesialueella sijaitsevat luonnonsuojelualueiden rajat merkitään vain karttaan.

Luonnonsuojelualueen merkinnän voi tehdä joko ELY-keskus tai ELY-keskus voi valtuuttaa yksityisen toimijan tekemään sen.

Tarkemmat ohjeet merkinnästä on annettu ympäristöministeriön asetuksella.

Kommentit (0)

Vastauksesi