Saako tuhkatun vainajan tuhkan sirotella minne omaiset (tai vainaja...

Saako tuhkatun vainajan tuhkan sirotella minne omaiset (tai vainaja...

Saako tuhkatun vainajan tuhkan sirotella minne omaiset (tai vainaja testamentissaan) haluaa, vai onko tuhka aina vietävä jonnekin hautausmaalle?

Vastaus

Hautaustoimilain 6.6.2003/457 7.luvun 18.pykälässä "Tuhkan luovuttaminen" todetaan seuraavasti:
"Krematorion ylläpitäjä saa luovuttaa tuhkan vain haudattavaksi tai muulla tavoin pysyvästi yhteen paikkaan sijoitettavaksi. Luovutuksensaajan on ennen tuhkan luovuttamista ilmoitettava kirjallisesti krematorion ylläpitäjälle, minne tuhka tullaan sijoittamaan.

Krematorion ylläpitäjä ei saa luovuttaa tuhkaa, jos on perusteltu syy epäillä, että tuhkaa tultaisiin käsittelemään tämän lain säännösten vastaisesti."

ja saman luvun 19.pykälässä "Tuhkan hautaaminen tai sijoittaminen muulla tavoin" todetaan lisäksi:
"Tuhka on vuoden kuluessa tuhkaamisesta haudattava tai muulla tavoin sijoitettava pysyvästi yhteen paikkaan. Jolleivät 23 §:ssä tarkoitetut henkilöt tämän jälkeen kehotuksesta huolimatta huolehdi tuhkasta, sijoitetaan tuhka vainajan kuolinpesän kustannuksella sille hautausmaalle, johon vainajalla on oikeus tulla haudatuksi.
Tuhkan sijoittamiseen on oltava alueen omistajan tai haltijan suostumus".

Laki kokonaisuudessaan:
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030457

Tarkemmat käytännön ohjeet voit saada tuhkauksen suorittavasta Krematoriosta.

Kommentit (0)

Vastauksesi