Saako toisesta ihmisestä otettuja kuvia julkaista netissä ilman lupaa?

Saako toisesta ihmisestä otettuja kuvia julkaista netissä ilman lupaa?

Saako toisesta ihmisestä otettuja kuvia julkaista netissä ilman lupaa? Eli saanko ottaa vaikka siskostani kymmenen kuvaa ja julkaista ne kaikki vaikki nettisivuillani tai Facebookissa?

Vastaus

Me iGS-vastaajat emme ole laintulkinnan asiantuntijoita, joten emme pysty vastaamaan pätevästi laillisuutta koskeviin kysymyksiin. Siksipä tämäkin vastaus on vain maallikon tulkinta. Jos haluat asiantuntevampaa laillisuusarviointia, kehotan kääntymään laintulkinnan ammattilaisten puoleen.

Tarvitset mitä luultavimmin siskosi luvan, jos haluat julkaista hänestä otettuja kuvia netissä, Facebookissa tai muussa julkisessa paikassa. Valokuva, josta henkilö on tunnistettavissa, katsotaan henkilötiedoksi, jonka levittämistä rajoittaa henkilötietolaki. Sen levittämiseen tarvitaan kuvassa olevan henkilön lupa. Luvattomassa valokuvien julkaisussa saatetaan syyllistyä myös rikoslain 24 luvun mukaiseen kunnianloukkaukseen (9 ja 10 §) tai yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämiseen (8 §). Esimerkiksi humalassa olevasta siskosta otetut kuvat voivat täyttää näiden rikosnimikkeiden kriteerit. Jos kuvat on otettu salaa kotona, siitä voi rapsahtaa vielä syyte salakatselusta (6 §).

Julkisuuden henkilöiden kohdalla suoja on heikompi. Heitä voi kuvata julkisilla paikoilla ja julkaista kuvia, ja erikseen mainitaan, ettei ”[y]ksityiselämää loukkaavana tiedon levittämisenä ei pidetä sellaisen yksityiselämää koskevan tiedon, vihjauksen tai kuvan esittämistä politiikassa, elinkeinoelämässä tai julkisessa virassa tai tehtävässä taikka näihin rinnastettavassa tehtävässä toimivasta, joka voi vaikuttaa tämän toiminnan arviointiin mainitussa tehtävässä, jos esittäminen on tarpeen yhteiskunnallisesti merkittävän asian käsittelemiseksi” (8 §). Ihan mitä tahansa kuvia julkisuuden henkilöistään ei siis saa julkaista.

Osoitteesta http://www.tietosuoja.fi/uploads/qw2kuu7_1.pdf löytyy tietosuojavaltuutetun toimiston laaja katsaus valokuvista suhteessa yksityisyydensuojaan. Kannattaa tutustua siihen, jos aihe kiinnostaa laajemmin. Henkilötietolaki löytyy kokonaisuudessaan Finlex-tietokannasta osoitteesta http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990523 ja rikoslaki osoitteesta http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001.

Kommentit (0)

Vastauksesi