Saako suomi mitään rahallista hyötyä siitä että venäläiset rekat tukkivat tiet...

Saako suomi mitään rahallista hyötyä siitä että venäläiset rekat tukkivat tiet...

Saako suomi mitään rahallista hyötyä siitä että venäläiset rekat tukkivat tiet vaalimaalla. Meneekö kaikki tiehoito suomalaisten piikkiin. Peritäänkö rekkakuskeilta mitään maksuja?Hehän sotkevat tienvarret vaalimaa-hamina väliltä heillä on omat eväät ja tankkauskin tapahtuu venäjän puolella.

Vastaus

Tämä aihe on mietityttänyt iGS:n lukijoita ennenkin ja arkistosta löytyi useitakin aihetta käsitteleviä vastauksia. Tässä lainauksena edellisistä vastauksista Suomelle tulevista hyödyistä:

"Liikenne- ja viestintäministeriö arvioinut, että koko transitoliikenne työllistää Suomessa noin 2 700 henkeä. Autojenkuljetukset Hangon kautta työllistivät vuonna 2005 noin 600 henkeä. Tuloista mainittakoon valtion saamat väylämaksut autoja kuljettavista aluksista ja satamien saamat satamamaksut. Tuloja syntyy myös lastinkäsittelystä, varastoinnista ja huolinnasta sekä kuljetuksista. Vuonna 2005 kokonaissumma oli 30 miljoonaa euroa."

Transitoliikenne on joka vuosi ollut selkeässä kasvussa, joten voisi olettaa, että myös valtion kassaan tippuvat tulot ovat nousseet.

Liikenne- ja viestintäministeriön selvitys autokuljetuksista Suomen kautta Venäjälle:
http://www.mintc.fi/oliver/upl243-Selvitys%20autonkuljetuksista.pdf

Kommentit (0)

Vastauksesi