Saako Suomessa tehdä omakotitaloa ilman ikkunoita?

Saako Suomessa tehdä omakotitaloa ilman ikkunoita?

Riittääkö esim avattava luukku joka on normaalisti kiinni mutta josta hätätapauksessa voi kulkea? Ikkunat ovat energian haaskausta.

Vastaus

Viranomaiset valvovat ja ohjaavat rakentamista Suomessa. Rakentamisen yleinen ohjaus perustuu lain ja asetuksen tasoisiin säännöksiin. Tarkemmat rakentamisen säännökset sekä niitä täydentävät ministeriön ohjeet on koottu Suomen rakentamismääräyskokoelmaan. Erityisesti asuirakentamista koskien on oville ja ikkunoille asetettu useita eri määräyksiä ja ohjeita. Joistakin määräyksistä voidaan poiketa pelkästään kesäaikaiseen käyttöön tarkoitetuissa rakennuksissa. 

Määräysten mukaan asuinhuoneessa tulee olla ikkuna, jonka valoaukko on vähinään 1/10 huonealasta. Ikkunan sijoituksen ja muun järjestelyn tulee olla valoisuuden ja viihtyisyyden kannalta tarkoituksenmukainen. Huoneen ikkunan tai osan siitä tulee olla avattavissa. Asuinhuoneen ikkunan tulee olla välittömässä yhteydessä ulkoilmaan. Luonnonvalo osaan huoneiston asuinhuoneista saadaan kuitenkin järjestää toisen, valokatteella tai muulla valoa läpäisevällä rakennusosalla rajatun tilan kautta. 

Ohjeistuksessa korostetaan valoisuutta ja viihtyisyyttä ikkunoiden sijoittelussa, joten normaalisti suljettuna pidettävä luukku tuskin vastaa säädösten mukaista ikkunaa. Lisäksi tarkoituksena on saada huoneistoon luonnonvaloa, joka ei myöskään suljetuilla luukuilla onnistu.

Kommentit (0)

Vastauksesi