Saako Suomessa perustaa minkä tahansa puolueen. Esim Natsipuolueen?

Saako Suomessa perustaa minkä tahansa puolueen. Esim Natsipuolueen?

Vastaus

Heti aluksi täytyy varoittaa, että me iGS-vastaajat emme ole laintulkinnan ammattilaisia, joten vastaus on laadittu vain maallikkotietämyksen perusteella. Varmempaa tietoa saat laintulkinnan ammattilaisilta.

Suomessa puoluelaki säätelee rekisteröityjen puolueiden perustamista. Puolueeksi haluavan järjestön pitää olla aluksi rekisteröity yhdistys, jota koskevat yhdistyslain edellytyksen. Sen mukaan yhdistyksen tarkoitus ”ei saa olla lain tai hyvien tapojen vastainen”. Erikseen vielä kielletään yhdistykset, joiden jäseniltä katsotaan ”vaadittavan kuuliaisuuden ja joukkomuodostelmiin tai ryhmityksiin jakautumisen perusteella taikka aseellisen varustautumisen vuoksi kokonaan tai osittain sotilaalliseen tapaan järjestetyksi”. Noihin saattaisi tyssätä ainakin radikaaleimpien natsipuolueiden perustaminen. Voi myös olla, että ”natsi” puolueen nimessä katsottaisiin ainakin hyvien tapojen vastaiseksi.

Jotta yhdistys voisi pyrkiä rekisteröitymään puolueeksi, vaaditaan, että sen ”varsinaisena tarkoituksena on valtiollisiin asioihin vaikuttaminen” ja että sillä on ”säännöistä ilmenevän tarkoituksen toteuttamiseksi laadittu, yhdistyksen valtiollisessa toiminnassa noudatettavat periaatteet ja tavoitteet ilmaiseva yleisohjelma”. Puoluelaki vaatii vielä erikseen, että yhdistyksen ”säännöt turvaavat kansanvaltaisten periaatteiden noudattamisen yhdistyksen päätöksenteossa ja toiminnassa”. Lisäksi puolueeksi mielivän yhdistyksen täytyy kerätä 5 000 kannattajakorttia, joiden allekirjoittajina on eduskuntavaaleissa äänioikeutettuja henkilöitä.

Ihan minkälaista puoluetta tahansa ei voi siis perustaa – ainakaan virallisesti. Epävirallisena rekisteröimättömänä puolueena voi toki toimia millainen porukka tahansa, ja siinä rajana lienevät lähinnä rikoslaki ja muut yleistä kansalaistoimintaa rajoittavat säädökset. Aikoinaan kielletty Suomen kommunistinen puoluekin toimi salaa. Toisaalta joitakin virallisesti perustettuja puolueitakin on syytetty natseiksi niiden nationalistisen luonteen tai muiden seikkojen vuoksi. Onko silloin kysymys natsipuolueesta, siitä voi olla montaa mieltä.

Lisätietoa puolueen perustamisesta löytyy esimerkiksi Oikeusministeriön vaalisivustolta osoitteesta http://www.vaalit.fi/15365.htm. Yhdistyslaki löytyy kokonaisuudessaan Finlex-tietokannasta osoitteesta http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19890503 ja puoluelaki osoitteesta http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1969/19690010.

Kommentit (0)

Vastauksesi