Saako Suomessa lentää millään ilman erityistä lupaa?

Saako Suomessa lentää millään ilman erityistä lupaa?

Vaaditaanko esimerkiksi riippuliitimen, varjoliitimen tai laskuvarjon lentämiseen virallista lupaa? Entä itse rakennetut lentokoneet, helikopterit ym. lentovälineet? Missä vaiheessa vaaditaan lupa? Kuka lupia valvoo ja sanktioi, onko kysymys lain rikkomisesta?

Vastaus

Ilmailulupakirjoista löytyy tietoa Trafin sivulta http://www.yksityisilmailu.fi/lupakirjat
Sivulla kerrotaan purjelentäjän, moottoripurjelentäjän ja kuumailmapallolentäjän lupakirjoista sekä ultrakevytlentäjän ja autogyrolentäjän  lupakirjoista.

Suomen ilmailuliiton sivuilla http://www.ilmailuliitto.fi käsitellään ilmailun eri lajit.

Lakuvarjolisenssi / Itsenäisen hyppääjän lisenssi http://www.ilmailuliitto.fi/easydata/customers/ilmailuliitto/files/laskuvarjoktk/kelpoisuushakulomake_10.1.2013.pdf

Laskuvarjohyppääjien toiminnalliset ohjeet ja kelpoisuusvaatimukset / lisenssit http://www.ilmailuliitto.fi/easydata/customers/ilmailuliitto/files/laskuvarjoktk/toiminnalliset_ohjeet_ja_kelpoisuusvaatimukset_1.4.2012.pdf

Riippu- ja varjoliidossa lupakirja on nimeltään kelpoisuustodistus ja sen myöntää Suomen Ilmailuliitto
http://kauhajokinyt.fi/~eprl/koulutus/koulutus.htm

Experimental-harrastaja tarvitsee lentämistä varten konetyypistä riippuvan lupakirjan. Varsinaiseen rakennusprosessiinkin tarvitaan TraFi:lta lupa sekä nimetty valvoja.  http://www.ilmailuliitto.fi/fi/lajit/experimental

Trafi myöntää ilmailun lupakirjat ja valvoo lentotoimintaa.
http://www.trafi.fi/ilmailu/henkiloluvat
http://www.trafi.fi/ilmailu/organisaatioluvat/lentotoiminnan_valvonta

Ilmailurikkomuksesta säädetään ilmailulain 182 §:ssä http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20091194#L18P182

Kommentit (0)

Vastauksesi