Saako sählyä pelata yleisellä tiellä?

Saako sählyä pelata yleisellä tiellä?

Vastaus

Kysy.fi-vastaajat eivät ole lakimiehieä. Laissa ei erikseen mainita pelaamista yleisellä tiellä. Tietiikennelaissa kuitenkin todetaan, että "Tienkäyttäjän on noudatettava liikennesääntöjä sekä muutenkin olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi.Tienkäyttäjä ei saa tarpeettomasti estää tai häiritä liikennettä."

Tien käyttämistä pelaamiseen voisi pitää liikenteen häirintänä. Lasten leikit aiheuttavat vaaratilanteita teillä. Vanhempien velvollisuus on opettaa lapsille, että tie on tarkoitettu liikennettä vartan ja että sitä käytetään sääntöjen mukaan. Leikki- ja pelipaikat ovat erikseen.

Kommentit (0)

Vastauksesi