Saako ruumisarkun kuljettaa muulla ajoneuvolla kuin ruumisautolla.

Saako ruumisarkun kuljettaa muulla ajoneuvolla kuin ruumisautolla.

Saako ruumisarkun kuljettaa muulla ajoneuvolla kuin ruumisautolla. Kyseessä olisi lähinnä siis vainajan sukulaisen siisti pakettiauto?

2 vastausta

Hei!
Oletimme, ettei kyseessä ole pelkän arkun kuljetus, vaan myös vainajan siirto. Saimme apua Kirkon tiedotuskeskuksesta.

Hautaustoimilaissa todetaan, että: "Vainajan ruumista ja tuhkaa tulee käsitellä arvokkaalla ja vainajan muistoa kunnioittavalla tavalla."

Terveydensuojeluasetuksen 41 §:ssä määritellään, että "Ruumiin kuljettaminen on sallittua vain siihen tarkoitukseen varatussa kulkuneuvossa."

Ruumisauto määritellään Ajoneuvolain 23 §:ssä "Ruumisauto on kuolleiden henkilöiden kuljetukseen tarkoitettu M-luokan ajoneuvo, jossa on erikoisvarusteita tätä tarkoitusta varten. Autoverolaissa säädetään tarvittaessa sellaisen ruumisauton, joka on verovapaa tai josta suoritetaan alennettua veroa, hallinnasta, rakenteesta, varusteista ja väristä."

Mikäli kyseessä on vainajan kuljettaminen ruumisarkussa, niin edellä mainittujen pykälien mukaan olisi tulkittavissa, ettei muuta ajoneuvoa saa käyttää vainajan kuljettamiseen. Yleinen käytäntö on, ettei vainajaa kuljeteta edes hälytysajoneuvoihin kuuluvalla ambulanssilla. Tilanne on toki toinen, jos potilas menehtyy ambulanssissa.

Pykälän soveltamisesta on kuitenkin hyvä olla yhteydessä vainajan kotikunnan terveystarkastajaan.

Hautaustoimilaki
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030457

Terveydensuojeluasetus
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19941280

Ajoneuvolaki
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021090

Kommentit (0)
30.10.201413:31
102
97

Sosiaali- ja terveysministeriön lausunto vainajan kuljettamisesta omalla autolla.

Ohessa näkemykseni terveydensuojeluasetuksen tulkintaan koskien vainajien kuljetusta.
Terveydensuojeluasetuksessa todetaan, että ruumista saa kuljettaa vain siihen tarkoitetukseen varatussa kulkuneuvossa. Tällä tarkoitetaan sitä, että ruumista ei saa kuljettaa esimerkiksi vainajan omaisten autolla (farmari- tai pakettiauto), jota käytetään kuljetuksen jälkeen muuhun tarkoitukseen.
Perustelut sille, että ruumista tulee kuljettaa vain esimerkiksi hautaustoimistojen omistamilla ainoastaan ruumiin kuljettamiseen tarkoitetuissa ruumisautoissa ovat seuraavat:
- varmistetaan, ettei tarttuvat taudit leviä
- varmistetaan, ettei autoa köytetä muuhun tarkoitukseen
- varmistetaan, että ruumis on asianmukaisesti tiiviissä arkussa ja asianmukaisesti kiinni autossa
- varmistetaan, että liikenneonnettomuuden sattuessa auton kuljettaja ja muut autossa olevat osaavat toimia asiantuntevasti esimerkiksi tarttuvien tautien leviämisen ehkäisemiseksi.

Jari Keinänen
Johtaja
STM

Kommentit (0)

Vastauksesi