Saako rivitalossa omalla pihalla syöttää lintuja talvisin?

Saako rivitalossa omalla pihalla syöttää lintuja talvisin?

Hei! Saako rivitalossa omalla pihalla syöttää lintuja talvisin esim. talipalloilla? Rivitalomme sijaitsee kerrostalo-alueella ja eräs naapuri väittää, että lintujen syöttäminen on siellä kiellettyä. Oma pihamme on kuitenkin aidattu, eikä talipalloista tipu edes mitään hiirille ja rotille syötäväksi. Onko tästä olemassa jotakin lainsäädäntöä tai ohjeistusta? Kiitos!

Vastaus

Tampereen kaupungin sivuilta löytyy seuraava tieto:
"Järjestyslaki on syrjäyttänyt kaupunkien järjestyssäännöt, eikä järjestyslaissa mainita lintujen ruokinnasta mitään. Taloyhtiöt voivat kieltää lintujen ruokinnan omalla tontillaan.

Myös kaupunki voi tietenkin kieltää ruokinnan omalla alueellaan. Esimerkiksi toreille ja talviuintipaikoille on laitettu lintujen ruokintakieltoja. Kaupunki voi myös puuttua lintujen ruokintaan, jos siitä koituu hygienia- tai rottaongelmia."

http://www.tampere.fi/tampereinfo/ajankohtaista/5v8kdujzQ.html

Helsingin kaupungin Ympäristökeskuksen sivuilla sama asia nuotoillaan näin:
”Missä ruokintaa ei ole erikseen kielletty, siellä se on sallittu, mikäli ruokkimisesta ei ole haittaa. Yksiselitteinen haitta syntyy liian runsaan ruokinnan tähteistä, jotka joutuvat yöaikaan rottien suihin. Lintulaudan pitämisestä pikkulinnuille ei ole yleensä suurta haittaa, mutta sitäkin koskevia kieltoja on noudatettava.”

”Kaupungilla, yksityisellä maanomistajalla ja taloyhtiöillä on oikeus kieltää lintujen ruokinta määräämällään alueella.” Tämäkin näyttää liittyvän siihen että lintuja ruokitaan myös kesällä, jolloin siihen ei ole tarvetta. Talviruokinnasta sen sijaan ei yleensä ole haittaa, ellei ruokaa jätetä maahan, jolloin se houkuttelee paikalle rottia.

http://www.hel.fi/hki/ymk/fi/El_imet/H_iritseviksi+koetut+linnut#ruokkim...

Taloyhtiöillä saattaa siis olla omat sääntönsä lintujen talviruokinnasta. Näitä tietenkin on syytä noudattaa.

Birdlife Suomi ry:n sivuilla on erinomainen tietopaketti lintujen talviruokinnasta. Siinä annetaan esim. seuraava neuvo taloyhtiöiden kiistojen ratkaisemiseksi: ”kannattaa miettiä yhteisen ruokinnan perustamista muiden asukkaiden kanssa pihalle paikkaan, jossa ruokinta ei aiheuta kenellekään häiriötä.” Toisaalta tuntuu kyllä kovin oudolta, jos joku vaatii talviruokinnan lopettamista rivitaloasunnon pihalla. Kysehän on kuitenkin asukkaan omasta yksityisestä pihapiiristä.

http://www.birdlife.fi/lintuharrastus/talviruokinta.shtml#paikka

Kommentit (0)

Vastauksesi