Saako naapurin kissa kulkea meidän pihallamme?

Saako naapurin kissa kulkea meidän pihallamme?

Vastaus

Järjestyslaki antaa määräyksiä ensisijaisesti koirista huomauttaen kahden ensimmäisen momentin koskevan myös kissoja.

Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden säilymiseksi koiran omistajan tai haltijan on:

1) pidettävä koira taajamassa kytkettynä

2) pidettävä huolta siitä, ettei koira pääse kytkemättömänä kuntopolulle tai muulle sen kaltaiselle juoksuradalle eikä lainkaan yleiselle uimarannalle, lasten leikkipaikaksi varatulle alueelle, toriaikana torille taikka yleiseen käyttöön kunnostetulle ladulle tai urheilukentälle, jollei se ole erikseen sallittua

Mitä 1 momentin 1 kohdassa säädetään, ei koske suljettua pihaa, koirien harjoituspaikkaa eikä erityisesti osoitettua aidattua jaloittelualuetta. Koiran tulee kuitenkin näissäkin paikoissa olla omistajansa tai haltijansa valvonnassa.

Mitä 1 momentin 2 kohdassa säädetään, koskee myös kissaa.

Ohjeistus koskee siis taajamia. Länsi-Savo -lehdessä haettiin taannoin tarkempaa selvyyttä asiaan: "Saako kissaa pitää irti taajamassa?". Jutussa haastateltu ylikomisario totesi, että laki on laadittu epäselvästi. Yksiselitteistä vastausta ei ole. Kissan pitäminen vapaana ei ole kiellettyä, mutta toisaalta omistajalla olisi velvollisuus huolehtia, että irrallaan oleva kissa ei mene naapuritalon tai -taloyhtiön pihalle eikä järjestyslaissa erikseen lueteltuihin kiellettyihin paikkoihin. "Ristiriita lain ja sen noudattamisen välille syntyy siitä, että kissaa ei voi vahtia eikä opettaa pysymään määrätyllä alueella. Niinpä kissa saattaa rikkoa lakia omistajansa tietämättä."

Eläinsuojeluneuvoja huomauttaa samassa artikkelissa, että vaikka mikään laki ei kiellä kissoja kulkemasta vapaana, olisi toivottavaa, että kissat pidettäisiin taajamissa kiinni.

Kissan vierailuista pihallanne voi huomauttaa omistajalle. Mitään kovin ehdotonta kieltoa kuljeskelulle ei järjestyslaki määrää.

 

 

Kommentit (1)
Kissojen osalta lain tulkintaa vaikeuttanee sekin, että kissoja ei läheskään aina oste... Kissojen osalta lain tulkintaa vaikeuttanee sekin, että kissoja ei läheskään aina osteta samalla tavalla, kuin koiria, vaan ne nyt vain asuvat jossain perheessä. Kuten vanha viidankon sananlaskukin toteaa, "kissan tärkein elinkeino on ihmisen pito" ;-)
5.4.2018 16:39 Leo Salminen 5091

Vastauksesi