Saako liikennemerkin 312 = moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty +...

Saako liikennemerkin 312 = moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty +...

Saako liikennemerkin 312 = moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty + lisäkilven 872=huoltoajo sallittu liikennemerkin vaikutusaluella pysäköidä autoa pitemmäksi aikaa?

Vastaus

Pahoittelemme vastauksen viivästymistä.

Tiedustelimme asiaa Liikenneturvasta.

Kyseinen liikennemerkki-lisäkilpi yhdistelmä ei ota varsinaisesti kantaa pysäköimiseen.

Voisi toki olettaa että yleensä paikoissa, joihin ei saa normaalisti edes ajaa moottorikäyttöisellä ajoneuvolla, ei edes ole pysäköintimahdollisuutta.

Ohessa pysäköinnin määritelmä sekä Tieliikenneasetuksen kohta lisäkilvestä 872:

Tieliikennelainsäädännössä tarkoitetaan:

15) pysäköinnillä ajoneuvon seisottamista kuljettajineen tai ilman kuljettajaa, ei kuitenkaan lyhytaikaista ajoneuvon seisottamista siihen nousemista tai siitä poistumista tahi ajoneuvon kuormaamista tai kuorman purkamista varten.

Lisäkilvellä 872 osoitetaan, että liikennemerkistä ilmenevän kiellon estämättä on sallittu:

1) kiinteistön, sillä olevien rakennusten, tilojen ja laitteiden huoltoon tai vartiointiin liittyvä ajo silloin, kun se on välttämätöntä;

2) jakeluliikenne sekä sellaisten tavaroiden kuljetus, joiden kantamista ei niiden painon tai muun erityisen syyn takia ole kohtuullista edellyttää;

3) sellaisen henkilön kuljetus, jonka toiminta- tai liikkumiskyky tai kyky suunnistautua on iän, vamman tai sairauden takia taikka muusta syystä rajoittunut;

4) lasten kuljetus, kun yhdellä henkilöllä on valvottavanaan useampi kuin yksi alle seitsemän vuoden ikäinen lapsi;

5) asiakkaan noutaminen ja tuominen taksilla; tai

6) ajoneuvon kuljettaminen, kun kuljettaja on liikuntavammainen.

Kommentit (0)

Vastauksesi