saako lääkäri Suomessa päättää, että asiakas annetaan kuolla ravinnotta?

saako lääkäri Suomessa päättää, että asiakas annetaan kuolla ravinnotta?

Mikä on laillisuuden raja parhaillaan Suomessa: saako lääkäri Suomessa päättää, että aikuinen asiakas annetaan kuolla ravinnotta? Jolloin kuolemiseen levossa, perusaineenvaihdunnan mukaan nesteittäkin menee esimerkiksi yhdestä kahteen viikkoa.

Vastaus

Kysy.fin vastaajat eivät ole lääkäreitä eikä lakimiehiä. Siksi vastaan kysymykseen varsin yleisesti. Suomen terveydenhoidossa potilaan itsemääräämisoikeus on johtava periaate. Se tarkoittaa, että potilasta on hoidettava hänen kanssaan yhteisymmärryksessä. Aikuista potilasta ei voi pakottaa sellaiseen hoitoon tai toimeenpiteeseen, jota hän ei halua. Potilaalla on oikeus tehdä myös päätöksiä, jotka vahingoittavat häntä itseään. Potilasta ei voi esimerkiksi pakottaa syömään tai ottamaan lääkkeitä, jos hän itse päättää niistä kieltäytyä. Kysymys potilaan itsemääräämisoikeudesta muuttuu ongelmalliseksi silloin, kun potilas ei itse pysty ilmaisemaan tahtoaan tai käyttämään itsemääräämisoikeuttaan. Näissä tilanteissa hoitohenkilökunta pyrkii neuvottelemaan potilaan omaisten kanssa, jotta potilaan mahdollinen tahto saadaan selville. Jos potilaan omaa tahtoa ei saada selville, hoitohenkilökunta arvioi, mikä on potilaalle parasta ja toimii sen mukaan. 

Jos kysymyksen taustalla on epäily hoitovirheestä, asia kannattaa selvittää. Ensimmäiseksi asiasta voi keskustella potilaan hoidosta vastanneen lääkärin kanssa. Jos tämä ei auta, asiasta voi tehdä sairaalan tai hoitolaitoksen johtajalle valituksen. Asiasta voi tehdä myös valituksen terveydenhuollosta vastaavalle viranomaiselle Valviralle. Valvira käsittelee kaikki saamansa valitukset ja jos valitus osoittautuu aiheelliseksi, se puuttuu lääkärin tai hoitolaitoksen toimintaan. Valitusasioissa voi kääntyä potilasasiamiehen puoleen. Jokaiselle terveydenhuollon yksikölle on nimitetty potilasasiamies ja terveydenhuollon yksikkö on velvollinen kertomaan yhteystietonsa. Potilasasiamies ei päätä mitään, mutta hän auttaa valitusprosessissa.

Kommentit (0)

Vastauksesi