Saako kirjastosta lainatusta nuottivihosta ottaa kopioita omaan käyttöön?

Saako kirjastosta lainatusta nuottivihosta ottaa kopioita omaan käyttöön?

Vastaus

Kopioston ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteistyönä tuottama Kopiraitti-tekijänoikeusoppaassa todetaan kohdassa Nuottien kopioiminen esityskäyttöön mm.:"Kopioston luvalla saa kopioida nuotteja ja nuottijulkaisuja esityksiä ja niihin valmistautumista varten vain oppilaitoksen tavanomaisen opetustilanteen yhteydessä tai oppilaitoksen järjestämässä maksuttomassa tilaisuudessa, jossa yleisönä on pääasiassa opiskelijoita, henkilökuntaa ja heidän omaisiaan. Muutoin esitystilanteessa tulee pääsääntöisesti käyttää alkuperäisiä nuotteja.

Esitystilannetta varten saa valmistaa apukopion, jos tilaisuuden järjestäjän hallussa on esitystilannetta varten esiintyjiä vastaava määrä alkuperäisiä nuotteja. Esimerkiksi kuorolaisille tai orkesterille voidaan kopioida nuoteista sivunkääntöä helpottavat apukopiot."

Nuottien kopioiminen opetuskäyttöön -sivulla taas muun muassa todetaan, että "Nuottijulkaisua saa Kopioston kopiointiluvan mukaisesti valokopioida opetus- ja tutkimuskäyttöön sekä esityksiä ja niihin valmistautumista varten lukukauden aikana samoille opiskelijoille enintään 10 sivua, ei kuitenkaan enempää kuin puolet koko julkaisusta.

Kopioston luvalla saa digitoida nuottijulkaisuja rajoitetusti sekä kopioida vapaasti ja laillisesti internetissä olevia nuotteja ja laulun sanoituksia opetus- ja tutkimuskäyttöön. Verkossa olevan aineiston osalta Kopioston luvalla saa kopioida ainoastaan luvallisesti verkkoon laitettua aineistoa, joka ei ole maksullista tai muutoin edellytä kirjautumista tai rekisteröitymistä. Tällaisten maksullisten ja rekisteröitymistä vaativien aineistojen käyttö on sallittua niitä koskevien lisenssi- ja käyttöehtojen mukaisesti.

Kuoro-, yhtye- ja orkesterinuotteja saa kopioida vain musiikin teoria-aineiden opetusta ja tutkimusta varten."

Tekijänoikeudet ovat maallikolle vaikeselkoisia, eikä kysy.fi-vastaajillakaan ole mahdollisuutta ottaa niihin kantaa, mutta kopiraitti.fi-sivustolla näkyy olevan Kysy tai anna palautetta -osio - sieltä kysymällä löytynee oikea tieto.

Kommentit (0)

Vastauksesi