Saako juuri valmistunut ylioppilas työttömyystukea tai muuta vastaavaa?

Saako juuri valmistunut ylioppilas työttömyystukea tai muuta vastaavaa?

Vastaus

Työttömyysetuudet maksaa Kela, mutta edellytys etuuksien maksamiselle on työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuminen. Työttömäksi ilmoittaudutaan TE-toimistoon. Uusi ylioppilaskin voi toki ilmoittautua.  Kelan maksamia työttömyysetuuksia on kahta eri tyyppiä. Peruspäivärahaan on oikeutettuja kaikki ne, jotka täyttävät työssäoloehdon, mikä tarkoittaa sitä, että työnhakija on ollut palkkatyössä vähintään 26 viikkoa työttömyyttä edeltävästä 28 kuukaudesta. Toinen työttömyysturvan muoto on työmarkkinatuki. Se on harkinnanvarainen tuki. Esimerkiksi kotona asuvien nuorten tuen suuruuteen vaikuttavat vanhempien tulot. Nuorelle, jolla ei ole ammatillista koulutusta, työmarkkinatuki maksetaan vasta viiden kuukauden odotusajan jälkeen. Odotusaika alkaa työvoimatoimistoon ilmoittautumisesta.

Tarkempia tietoja työttömyysetuuksista ja muista Kelan maksamista tuista voi kysyä suoraan Kelasta. Esimerkiksi Kysy Kelasta -palvelusta.

.  

Kommentit (0)

Vastauksesi