Saako jokainen nainen äitysrahaa?

Saako jokainen nainen äitysrahaa?

Vastaus

Maailmalla äitiysrahan saaminen ei ole mitenkään automaattista maailman mittakaavassa, vaikka Suomessa sellainen järjestelmä onkin olemassa. Suomessakaan luonnollisesti jokainen nainen ei saa äitiysrahaa, vaan ainoastaan raskaana olevat naiset voivat sitä hakea. Osoitteessa http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/110701133339EH Kelan sivuilla kerrotaan, että edellytyksenä on myös se, että hakija on asunut Suomessa vähintään 180 päivää ennen laskettua aikaa. Mikäli työnantaja maksaa palkkaa äitiysvapaan ajalta, äitiysraha menee sinä aikana työnantajalle.

Äitiysrahan saaminen ei ole automaattista. Sitä pitää erikseen hakea Kelan verkkopalvelusta tai asianmukaisella perilomakkeella. Hakemisen edellytykset kuten lääkärintodistuksen toimittaminen löytyvät osoitteesta http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/020608122107HL?OpenDocument.

Lisää yksityiskohtia äitiysrahasta löytyy edelläkin jo mainitusta linkistä http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/110701133339EH. Sairausvakuutuslaki, jossa asiasta säädetään, löytyy kokonaisuudessaan Finlexistä osoitteesta http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20041224. Äitiysrahaa koskee myös osoitteesta http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1963/19630473 löytyvä sairausvakuutusasetus.

Kommentit (0)

Vastauksesi