Saako jokainen nainen äitiysloman?

Saako jokainen nainen äitiysloman?

Vastaus

Maailmalla on vaihtelevia käytäntöjä äitiyslomasta, mutta Suomessa äitiysloman edellytys on luonnollisesti raskaana oleminen ja se, että raskaus on kestänyt ainakin 154 päivää, ja se alkaa 30–50 päivää ennen laskettua synnytysaikaa. Äitiysvapaa kytkeytyy varsin läheisesti äitiysrahaan, josta kerrotaan tarkemmin osoitteesta http://igs.kirjastot.fi/fi-FI/iGS/kysymykset/kysymys.aspx?ID=02031aac-99.... Tietysti varsinaista vapaata saavat vain ne, joilla on työ, josta vapaata voi saada, joten esimerkiksi työttömille kyse lienee enemmänkin maksetusta etuudesta kuin varsinaisesta lomasta.

Osoitteesta http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010055 löytyvän työsopimuslain mukaan työntekijällä ”on oikeus saada vapaaksi työstä sairausvakuutuslaissa tarkoitetut äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainrahakaudet”. Äitiysvapaasta on myös ilmoitettava työnantajalle kahta kuukautta ennen sen alkamista. Äitiysrahakaudesta säädetään sairausvakuutuslaissa, joka löytyy Finlexistä osoitteesta http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20041224.

Kommentit (0)

Vastauksesi