Saako ihminen lopettaa oman koiransa ampumalla, myös vaikka koira ei olisi...

Saako ihminen lopettaa oman koiransa ampumalla, myös vaikka koira ei olisi...

Vastaus

Hei!

Oman koiran saa lopettaa ampumalla, jos se ei aiheuta eläimelle tarpeetonta kipua tai kärsimystä.

Eläinsuojeluasetuksessa (10. luku: Eläinten lopettaminen) todetaan seuraavaa: ´
"Eläimen lopetus on suoritettava siten, että eläimelle ei aiheudu tarpeetonta kipua, tuskaa tai kärsimystä ja että muille eläimille aiheutuva häiriö on mahdollisimman vähäinen."

Ja vielä: "Koira ja kissa sekä muu vastaava pienikokoinen seura- tai harrastuseläin saadaan lopettaa, jollei sitä lopeteta eläinlääkärin toimesta asianmukaisella nukutus- tai lopetusaineella, ainoastaan ampumalla aivoihin tai käyttämällä kaasua, joka aiheuttaa välittömän tajunnan menetyksen ja kuoleman."

Eläinsuojeluasetus 7.6.1996/396
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960396

Keskustelua aiheesta:
http://www.petsie.fi/forum.php?fid=4510&range=1
http://keskustelu.suomi24.fi/node/8331804
http://mauhau.foorumini.net/t1435-elaimen-lopetus-kotikonstein

Kommentit (0)

Vastauksesi