Saako humalassa metsästää?

Saako humalassa metsästää?

Vastaus

Metsästämistä alkoholin vaikutuksen alaisena ei ole erikseen kielletty metsästyslaissa tai -asetuksissa. Sen sijaan vaaran tai vahingon aiheuttaminen ihmiselle tai toisen omaisuudelle on lain 20 §:n mukaan kiellettyä. Lisäksi luonnon tarpeeton vahingoittaminen ja tarpeettoman kärsimyksen tuottaminen eläimille on saman pykälän mukaan kielletty. Nämä ja myös mahdollinen metsästysvakuutus asettavat melko tiukat vaatimukset metsästämiselle eivätkä siten mahdollista metsästämistä humaltuneena.

Lähteet:
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19930615
http://www.riistainfo.fi/faqindex.mhtml?lang=fi&group=METSASTYS&section=UKK

Kommentit (0)

Vastauksesi