Saako hirvikiväärin ja aseenkantoluvan omaava hirvenmetsästyskokeen suorittanut...

Saako hirvikiväärin ja aseenkantoluvan omaava hirvenmetsästyskokeen suorittanut...

Saako hirvikiväärin ja aseenkantoluvan omaava hirvenmetsästyskokeen suorittanut metsästysseuraan kuulumaton henkilö ampua hirven omalta maaltaan laillisena hirvenmetsästysaikana?

Vastaus

Lainopilliseen tulkintaan meillä ei ole rahkeita. Metsästyslaissa tai hirvenmetsästyssäännöissäkään ei tästä asiasta mainita, joten ilmeisesti metsästyseuraan kuulumaton ja täten ilman kaatolupaa oleva henkilö ei saa hirveä ampua omalta maaltaan hirvenmetsästysaikana. Lähetimme kysymyksesi metsästäjäliittoon, mutta sieltä ei ole vahvistusta vielä kuulunut.

Hirvieläimen pyyntiluvan myöntämisen edellytykset 3. luku 27 § http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19930615

Muut lähteet:
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19930615
http://www.metsastajaliitto.fi/?q=node/335
http://www.metsastajaliitto.fi/?q=node/69

Kommentit (0)

Vastauksesi