Saako Helsingissä asuva pitää kanoja? Entä lampaita?

Saako Helsingissä asuva pitää kanoja? Entä lampaita?

Saako Helsingissä asuva pitää kanoja? Entä lampaita? Onko siis kaupungin järjestyssäännöissä tai muualla esteitä tällaisten kotieläinten hankintaan?

Vastaus

Kaupunkien järjestyssäännöt ovat jääneet historiaan järjestyslain säätämisen myötä. Järjestyslaissakin lähinnä todetaan, että eläimet on pidettävä kaupungissa kytkettyinä. Tällä viitataan lähinnä koiriin, mutta se koskee myös koti- eli tuotantoeläimiä.

Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen valvontaeläinlääkäri Jaakko Peltomaa kertoi, että eläimiä saa periaatteessa pitää myös Helsingissä. Eläinsuojelulaki asettaa kuitenkin erilaisia vaatimuksia eläinten kohtelulle: mm. eläinten fysiologiset ja käyttäytymistarpeet on huomioitava. Esimerkiksi: ”Aikuinen kana tuntee luontaista tarvetta viettää yönsä jossain korkealla. Kanalassa tuleekin olla orsia vähintään 25 cm kanaa kohti. Orret voivat olla pyöreitä tai yläpuoleltaan tasattuja n. 4cm vahvuisia runkoja”.

Eläinten ja oman hyvinvoinnin nimissä on varmaankin syytä unohtaa kotieläinten pitäminen kerrostaloasunnossa.

Mutta jos siis asuu omakotitalossa, jolla on iso oma tontti, mikään ei estä ottamasta kanoja tai lampaita kaupungissakin. Kaava-alueella kotieläinten pitäminen on kuitenkin luvanvaraista, ja vaatii ilmoituksen tekemistä kunnan terveystarkastajalle tai eläinlääkärille.

Lähteet

Eläinsuojelulaki. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960247

Järjestyslaki. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030612

Maa- ja metsätalousministeriön nettisivut:
http://wwwb.mmm.fi/tiedotteet/vanhat/et&el/09060kan.htm
http://wwwb.mmm.fi/el/julk/tavlammas.html
http://www.kotkot.net/mitakanojenpitovaatii

Kommentit (0)

Vastauksesi